Planerad undervisning 2021

Här hittar du planerad undervisning för kurser 2021, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examination ska genomföras

Glaciärer och högalpin miljö (GE5003)

Kursen är inställd.

Kursen ges helt på campus / i fält och kommer att ges 2021 under förutsättning att restriktioner p.g.a. pandemin lättas.

Kursen behöver ställas in om Corona gör att fältdelen inte är möjlig. Fältkursen kan ej ges på distans.

Kursen behöver ställas in om Corona gör att fältdelen inte är möjlig. Fältkursen kan ej ges på distans.

Svenska landskap (GE5035) Mixad undervisning.  Graden av distansmoment beror på hur eventuella restriktioner ser ut i augusti. Exkursion kommer att ges, om möjligt. Om det inte går, ersätts exkursion av distansundervisning. Om restriktioner kvarstår i augusti måste examination ske på distans.
Tellus III - Naturgeografi (GE4024) Kursen kan endast kan ges i fält år 2021 under förutsättning att restriktioner p.g.a. pandemin lättas. Om restriktionerna inte lättas inför sommaren 2021 kommer kursen att ersättas med distansuppgifter.  All obligatorisk undervisning kommer att ske I fält om situationen tillåter. Ersättningsuppgifter kommer att erbjudas till de studenter som inte har möjlighet att deltaga. Alternativt kommer all undervisning att ske på distans. Examination sker i fält, alternativt på distans.

 

 
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examinationen ska genomföras
Geografi IL med ämnesdidaktik (GE2016) Mixad undervisning. Viss obligatorisk undervisning planeras ske på campus, speciellt följande moment: Övning i bergarts- och mineralkännedom och analys av avrinningsområden. Två dagar fältundervisning planeras (Lindholmen och Utö eller Nationalstadsparken). Dessa kommer att genomföras i coronaanpassade grupper efter dispensansökan. Examinationen planeras att ges på distans.
Geografi I (GE2018) Se planeringen för kursen GE2016 ovan. Se planeringen för kursen GE2016 ovan. Se planeringen för kursen GE2016 ovan.
Geografi III (GE5017) Undervisning på campus eftersträvas. Mixad undervisning (hybrid) beroende på rådande situation. Obligatorisk undervisning sker på campus (men se schema), med mixad undervisning vid behov. Hemtenta (ingen ändring).
Geografi III (GE5001) Undervisning på campus eftersträvas. Mixad undervisning (hybrid) beroende på rådande situation. Obligatorisk undervisning sker på campus (men se schema), med mixad undervisning vid behov. Hemtenta (ingen ändring).
Geografiska informationssystem (GIS) (GE4027) Mixad undervisning online och på campus. Viss frivillig undervisning kan komma att ske på campus. Examination planeras ske på distans.
Ekosystemtjänstförvaltning (GE2025) Mixad undervisning online och på campus. Viss obligatorisk undervisning (bl.a. exkursion i smågrupper) planeras ske i fysiska träffar. Examinationen planeras ske i form av en salstentamen (om rådande situation tillåter).
Hållbar samhällsutveckling (GE2023) Se planeringen för kurserna GE2024 och GE2025. Se planeringen för kurserna GE2024 och GE2025. Se planeringen för kurserna GE2024 och GE2025.
Klimat och samhälle (GE5034) Mix av undervisning online och på campus. Viss obligatorisk undervisning planeras ske på campus, speciellt övning i dendroklimatologi. Därtill ingår två halvdagar med fältundervisning i närhet till campusområdet. Examination görs via hemtenta och projektarbeteten. Det ingår också obligatoriska övningsuppgifter och seminarieuppgifter som ska redovisas.
Kvartärgeologi och hydrologi (GE4029) Mixad undervisning. Obligatoriska 1-dagsexkursioner till Tumba och Uppland kommer att genomföras i enlighet med gällande rekommendationer.  
Landskapsanalys och marklära (GE5036) Mix av undervisning online och på campus. Exkusion i närområdet i grupper om åtta personer. Datorövningar blir en blandning av distans och salsundervsining på labbet i grupper om åtta personer.  
Naturresurser och hållbar utveckling (GE2024) Kursen ges helt på distans. All obligatorisk undervisning planeras ske på distans. Examinationen sker i form av en hemtenta samt skriftlig inlämning och presentation via Zoom.
Polarmiljöer, orienteringskurs (GE1021) Mixad undervisning. Viss frivillig undervisning kan komma att ske på campus. Examination planeras ske på distans.

 

 
Kurs Hur kursen allmänt ska genomföras Hur kursens obligatoriska moment ska genomföras Hur examinationen ska genomföras
Trafik och miljö (GE7069) Kursen ges helt på distans. All obligatorisk undervisning planeras ske på distans. Examination planeras ske på distans.

Kurser på avancerad nivå som ges på engelska hittar du på vår engelska utbildningsida Planned teaching during 2021

 

Kontakt

För mer information, kontakta kursansvarig i första hand.
Chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå
På denna sida