Fristående kurser, läsåret 2021/2022

Nedan hittar du samtliga planerade kurser som ges som fristående kurser. De flesta av våra fristående kurser är också obligatoriska programkurser. Du söker kurserna via antagning.se.

 

Kurser på grundnivå

Varje termin delas in i fyra terminsdelar A-D: Period 1 (del A och B) och Period 2 (del C och D): Terminstider och periodindelning.

Hösttermin 2021 Högskolepoäng Terminsdel
Geografi I (GE2018) 30 A-D
Geografi III (GE5001) 30 A-D
Geografiska informationssystem (GIS) (GE4030) 7,5 A-D
Geovetenskap - ämnesfördjupning (GE5023) 15 A-D
Hållbar samhällsutveckling (GE2023) 30 A-D
Klimatvariationer (GE4032) 7,5 A-D
Tellus I - Naturgeografi (GE2020) 15 A-D
Tellus II - Naturgeografi (GE4023) 12.5 A-D
Klimat och samhälle (GE5034) 15 A-B
Naturresurser och hållbar utveckling (GE2024) 7,5 A
Ekosystemtjänstförvaltning (GE2025) 7,5 B
Geografiska informationssystem (GIS) (GE4027) 7,5 B
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys (GE5033) 15 C-D
Ekologisk ekonomi (GE2026) 7,5 C
Hydrologi och vattenresurser (GE5029) 7,5 D
Hållbar konsumtion (GE2027) 7,5 D
Vårtermin 2022 Högskolepoäng Terminsdel
Geografi II (GE4001) 30 A-D
Geografiska informationssystem (GIS) (GE4030) 7,5 A-D, distans
Geovetenskap - ämnesfördjupning (GE5040) 15 A-D, distans
Tellus I - Naturgeografi (GE2020) 15 A-D, distans
Tellus II - Naturgeografi (GE4023) 12,5 A-D, distans
Kartografi och kartdesign (GE3019) 15 A-D, distans
Miljövård och miljöarbete (GE2028) 15 A-B
Naturgeografiskt projektarbete (GE4028) 7,5 B
Kartografi och kartframställning (GE3001) 15 C-D
Kvartärgeologi (GE4026) 7,5 D
Sommartermin 2022 Högskolepoäng  
Glaciärer och högalpin miljö (GE5003) 7,5  
Tellus I - Physical Geography (GE2020) 15  
Tellus III - Naturgeografi (GE4024) 2.5  

 

Kurser på avancerad nivå

Varje termin delas in i fyra terminsdelar A-D: Period 1 (del A och B) och Period 2 (del C och D): Terminstider och periodindelning.

Hösttermin 2021 Högskolepoäng Period
Grön infrastruktur och areella näringar (GE7070) 15 A-B
Landskapsekologi - teori och design (GE7081) 15 A-B
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar (GE7079) 15 A-B
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv (GE7075) 15 A-B
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys (GE7088) 15 A-B
Tillämpad modellering för miljöanalys (GE7022) 15 A-B
Trafik och miljö (GE7069) 15 A-B
Vattenresurser och hållbarhet (GE7086) 15 A-B
Geografisk analys och visualisering i GIS (GE7089) 15 C-D
Globala klimat- och miljöförändringar (GE7063) 15 C-D
Hydrologisk modellering (GE8034) 15 C-D
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi (GE7073) 15 C-D
Miljökonsekvensbeskrivningar (GE7071) 15 C-D
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys (GE7088) 15 C-D
Vårtermin 2022 Högskolepoäng Period
Avancerad fjärranalys (GE7090) 15 A-B
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner (GE7076) 15 A-B
Miljövård och samhällsplanering (GE7083) 15 A-B
Avancerad hydrologi (GE8036) 7,5 A
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi (GE7051) 7,5 A
Avancerad hydrogeologi (GE8037) 7,5 B
Glaciologi (GE7092) 7,5 B
Internationell miljövård (GE7084) 15 C-D
Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning (GE8035) 15 C-D
Klimatmodellsimuleringar (GE7091) 7,5 C
Kvartär sedimentologi (GE7058) 7,5 C
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys (GE7082) 7,5 C
Landskapsekologiskt projektarbete (GE8030) 7,5 C
Paleoglaciologi (GE7053) 7,5 D
 

Kontakt

Studievägledare avancerad nivå
Studievägledare grundnivå

Sök bland våra utbildningar