Hallå ChatGPT! Hejdå hemtenta?

I en ny studie vid Stockholms universitet fick universitetslärare i ett blindtest bedöma svar på hemtentor skrivna antingen av en chatbot eller en student. Det visade sig att svar från ChatGPT i hög grad godkändes och att lärare var mer kritiska i bedömningen av studenters egenproducerade texter.

Chat Gpt on a mobila phone
Foto: Martin of Sweden

Studiens syfte var att undersöka vilken inverkan ChatGPT och liknande AI chatbotar har på universitetslärares bedömningspraxis och även hur de potentiellt skulle kunna påverka högre utbildning. I testet medverkade lärare från fyra olika institutioner inom humaniora och samhällsvetenskap, som sedan även intervjuades för att ges möjlighet att reflektera över sina bedömningar. 

 

 

Kort om resultatet

Lärares bedömning av AI chatbot-svar

  • Chat GPT-svar hade en godkännandegrad mellan 37,5 % (pedagogik) och 85,7 % (filosofi).
  • Deltagarna lovordade den språkliga kvaliteten hos Chat GPT-svar och texterna uppfattades som kreativa och innovativa.
  • Svagheten i ChatGPT-texter var argumentationen, användandet av referenser samt kopplingen till kursinnehåll och kurslitteratur.

 
Lärares bedömning av studentgenerade svar

  • Ett mönster av betygssänkning identifierades, något som antyder en mer kritisk bedömning av studenters egna texter.
  • Deltagarna var mer kritiska mot struktur och flyt i studenters egna texter.
  • Flera av deltagarna misstänkte att några av studenternas egna texter var skrivna av en chatbot.

 
–Bara själva vetskapen om att texten kunde vara skriven av en chatbot gjorde att lärarna bedömde annorlunda än de vanligtvis gjorde. Den skapade också en misstänksamhet, något som kan innebära att lärare tvivlar på sitt inneboende förtroende för att studenten själv skriver sina hemtentor, säger Alexandra Farazouli, studiens huvudförfattare.

Alexandra Farazouli

 

 

Länk till studien

Hello GPT! Goodbye home examination? An exploratory study of AI chatbots impact on university teachers’ assessment practices (Engelska)
 

 

Forskarna bakom studien

Alexandra Farazouli, doktorand, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Teresa Cerratto-Pargman, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Klara Bolander Laksov, professor Institutionen för pedagogik och didaktik och föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning.

Cormac McGrath, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik.