Vägledningspodden #25: Från anpassad gymnasieskola och vidare – Samverkan är nyckeln!

Hur hittar man vägar vidare efter fyra år på en anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola? Och vad behövs för att dessa vägar ska bli möjliga?

Ulrika Norburg, Stockholms universitet

Vägledningspodden har träffat Ulrika Norburg, universitetslektor på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, som berättar om sina erfarenheter av att samverka med olika myndigheter och professioner för att underlätta övergången från anpassad gymnasieskola till ett självständigt vuxenliv.

Välkommen att att lyssna på en samtal om betydelsen av kommunikation, om att förstå olika professioners förväntningar och vikten av att lyssna på hur individer i behov av stöd upplever sin vardag:

Från anpassad gymnasieskola och vidare - Samverkan är nyckeln!

Vägledningspodden, produceras av Aino Collmar och Annika Davén, på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.