Sara Aronsson, HR-specialist

Sara Aronsson som läste kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, (PAO), jobbar nu som HR Business Partner (HR-specialist) på Aspia. 

Jag har arbetat med olika HR-områden men senaste 5 åren har det varit breda roller där jag jobbat med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.

Sara Aronsson.
Sara Aronsson. Foto: Privat

Varför läste du PAO-programmet?

– För att få en bred bas att stå på, utbildningen hade en bra mix mellan beteendevetenskap, ekonomi, juridik och även möjligheten att inrikta sig mot ett specifikt ämne.  

Vad har du gjort sedan du tog examen?

– Jag har varit på tre olika företag och haft roller som HR-specialist, HR-manager och min nuvarande roll som HR Business Partner. Jag jobbade extra redan under studietiden som rekrytering- och HR-assistent vilket gjorde att jag kunde få ett kvalificerat jobb direkt efter utbildningen. Jag har arbetat med olika HR-områden men senaste 5 åren har det varit breda roller där jag jobbat med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.   

Hur fick du din nuvarande anställning?

– Jag hade följt den här branschen länge eftersom jag faktiskt skrev mitt examensarbete om det och när jag sökte tjänsten fanns fortfarande inget namn på företaget, då det var en försäljning av ett affärsområde från ett annat företag (som jag kände till). Tyckte det var en spännande resa att vara med på, en startup som redan från start skulle vara över tusen anställda! Och så sökte jag via annons på Linkedin. Tror min bakgrund att både varit på större företag och ett mindre där fokus har varit att bygga processer, rutiner från start matchade det behov som företaget hade.   

Vad gör du på ditt jobb? Hur ser en dag på jobbet ut? 

– Jag skulle säga att min roll är i tre delar; det operativa chefsstödet, ledningsgruppsarbete och projektledare. Det operativa chefsstödet handlar mesta dels om att stötta chefer i att hantera svåra personalärenden, exempelvis medarbetare med bristande prestation eller sjukskrivningar. Det är också mycket fackförhandlingar, både kopplat till individärenden men också större förändringar som nedläggningar av kontor/enheter. Ledningsgruppsarbetet innebär att driva HR-frågor i ”min” ledningsgrupp, årliga HR processerna men också utvecklingsarbeten som ledningsgruppen vill driva som är HR relaterade, exempelvis talanghantering, mål- och utvecklingsprocesser eller en ny arbetstidsmodell. Den sista delen är att vara projektledare, vi har alla som är HR Business Partners ansvar för något område eller projekt som vi ansvarar för över hela företaget, inte bara vårt affärsområde. Jag har exempelvis varit ansvarig för vårt arbetsmiljöarbete, ledarskapsutveckling och värderingsarbete hittills. En vanlig dag innebär ofta en mix av alla de här delarna!  

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

– Förutom grunden att lära sig att förstå människor genom beteendevetenskapen har jag haft stor nytta av ekonomi och juridik-kurserna. Jag använder fortfarande samma exempel/case ibland i mina utbildningar jag håller i jobbet inom arbetsrätt från vår lärare som vi hade på arbetsrättskurserna. Jag hade pedagogik som inriktning vilket har passat för mig i mina roller då mycket har handlat om förändringsarbeten och ledarskapsfrågor.  

Vad är det roligaste med att jobba med hr-frågor? 

– Jag jobbar mestadels med arbetsrättsfrågor och förhandlingar just nu och det jag gillar med det är komplexiteten, det finns sällan bara ett svar utan som Annika Blekemo på arbetsrättskurserna sa ”det beror på…”. Sedan tycker jag det är väldigt kul att få jobba med chefsstöd och coacha chefer för att utvecklas i sina ledarroller.  

Hur ser du på framtiden? 

– För min egen del sneglar jag mer och mer på att specialisera mig inom arbetsrätten och där tror jag det kommer att bli justeringar i lagar och regler som påverkats av pandemin, exempelvis hur vi ser på hemarbeten och arbetsmiljöfrågor. I övrigt tror jag det blir ännu mer viktigt med tech/it-kompetens inom HR, många HR-avdelningar ska digitaliseras ännu mer och processer ska styras utifrån HR-system/digitala verktyg. Implementationen av ett nytt HR-system ställer stora krav både på teknisk kompetens men också HR-processernas uppbyggnad från grunden.  

På denna sida