Under utbildningen

Här finns information som vänder sig till dig som har kommit igång med din utbildning på Institutionen för pedagogik och didaktik. Sådant som är bra och viktigt att veta när du är student hos oss.

Vill du bli mer effektiv i dina studier, eller utvecklas som skribent och talare? 

På Studie- och språkverkstaden kan du vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande.

Skrivgrupper, handledning mm


Möt våra lärare: Ali Reza Majlesi forskar om lärande med hjälp av sociala robotar

Fem frågor till Ali Reza

Roboten Furhat. Foto: KTH
Roboten Furhat. Foto: KTH
 

Våra lokaler

Institutionen för pedagogik och didaktik har sina lokaler i ett rött tegelhus i den nordligaste delen av Campus Frescati, precis bakom Naturhistoriska riksmuseet. Adressen är Frescativägen 54. 

Hitta till oss

Undervisningssalarna finns främst på Frescativägen 54 (plan 4-7). I salsnumren anger den första siffran byggnad 1 eller 2, den andra siffran anger våningsplan, den tredje och fjärde siffran anger salsnummer. Sal 1503 finns alltså i hus 1, på plan 5. 

Vi använder också två hörsalar i Naturhistoriska riksmuseet (i närheten av restaurang Fossilen), hörsalar i Södra huset, lokaler i Frescati backe, samt G-salen som finns vid Arrheniuslaboratoriets byggnader.

Hitta på campus

Institutionen för pedagogik och didaktik har ett pentry där våra studenter kan värma medhavd mat. Studentköket finns på plan 4 i hus 1. 

I rummet bredvid pentryt finns flera arbetsbord och stolar där det går bra att sitta och äta. Här finns också en kaffeautomat och en automat där du kan köpa snacks. 

 

Allt du behöver veta

Här har vi samlat information som är bra att ha under dina studier hos oss. Allt från hur du skriver ut ett studieintyg, eller ansöker om studieuppehåll och tillgodoräknanden, samt information om examensarbetet.

Dina betyg kan du se när du loggar in på Ladok för studenter med ditt universitetskonto. Därifrån kan du också skriva ut studieintyg på svenska och/eller engelska. Ibland publicerar vissa lärare även betygen i Athena.

Vanliga frågor

Jag har fått betyg på alla delkurser som jag har läst inom en 30 hp-kurs. Varför kan jag inte se betyget på hela kursen?  

Slutbetyg på helkurs rapporteras vid terminsslut eller inom tre veckor från att sista delkursen är avslutad. Om du ändå inte kan se betyget bör du kontakta ansvarig utbildningsadministratör. 

Jag kan inte se mina betyg på www.antagning.se 

Dina betyg på www.antagning.se uppdateras i samband med att det görs en behörighetsbedömning när du anmäler dig till en kurs eller ett program. Har du inte anmält dig till nya studier kommer du inte att kunna se dina senaste betyg där. Betyg från kurser du har läst på Stockholms universitet kan du alltid se när du loggar in på Ladok för studenter med ditt universitetskonto.

Ett examensarbete är ett självständigt arbete som du skriver i slutet av din utbildning, för en kandidat-, yrkes-, eller masterexamen.

Så skriver du ditt examensarbete

Det är studentavdelningen på Stockholms universitet som har hand om alla examensärenden. Här kan du få svar på vanliga frågor om examen samt hitta kontaktuppgifter till examensgruppen. 

Så ansöker du om examen

Kursutvärderingar för varje kurs finns på kurssidan. 

Till utbildningskatalogen (sök på kurskod)

Vi strävar efter att erbjuda undervisning med hög kvalitet. Genom att svara på en kursutvärdering efter avslutad kurs, kan du som student vara med i utvecklandet av kurserna och vårt arbete att bibehålla höga undervisningsmål.

Nya rutiner för kursutvärderingar med start VT2021

Till information om nya kursutväderingsrutiner

Du kan själv skriva ut ett studieintyg på Ladok för studenter. Utbildningsadministratören för utbildningen kan också skriva ut ett intyg. Kontaktuppgifter finns längs ned på sidan. 

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du först ta kontakt med en samordnare på universitetet.

  1. Du ansöker via sidan Studera med funktionsnedsättning. Här hittar du all information om vem som har rätt till stöd och vilken dokumentation du ska skicka med din ansökan.
  2. Om din ansökan beviljas kommer du få ett intyg med rekommenderade stödåtgärder från samordnaren på studentavdelningen. 
  3. När din utbildning börjar ska du ta kontakt med studievägledaren på institutionen som ger din utbildning. Studievägledaren och studenten går tillsammans igenom intyget från studentavdelningen och diskuterar vilket stöd studenten rekommenderats, och studievägledaren berättar vad studenten ska göra för att få tillgång till stödet. 

Har du frågor eller funderingar, kontakta studievagledare@edu.su.se

När ska du ansöka om stöd?

Ansök om stöd i god tid. Du bör ansöka om stöd så fort du är antagen, så att du kan informera din institution om ditt behov av stöd redan vid kursstart. Det går även bra att ansöka om stöd när som helst under terminerna. 

Vilket stöd kan du få?

Det här är exempel på några av de vanligaste pedagogiska stödformerna på Stockholms universitet.

Du hittar all information om stödformer på sidan Studera med funktionsnedsättning

 

Tillgodoräknande

Du som är antagen som student vid Stockholms universitet kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs eller delkurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till och inte vill läsa samma kursinnehåll igen. 

Du ansöker om tillgodoräknande digitalt via Ladok för studenter. 

Läs mer om tillgodoräknande

 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Här är kontaktuppgifter om du känner att du som student blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier. 

 

Påverka din utbildning – Studentråd

Studenter på Stockholms universitetsbibliotek.
Studenter på Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Lena Katarina Johansson

Som student finns det en rad olika saker du kan göra för att vara med och påverka din utbildning.

Så kan du påverka din utbildning

Studentråd vid Institutionen för pedagogik och didaktik

SthlmUP (studentråd för PAO-programmet och AKPA)

Studentrådet vid institutionen för pedagogik och didaktik (alla utbildningar)

Ett studentråd består av en samling studenter som organiserat sig för att förbättra utbildningen och studiesituationen. Studentråden identifierar problem, påverkar SU och lyfter frågor som är viktiga för studenter och doktorander. Kontakta ditt studentråd!

Stockholms universitets studentkår (SUS)

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande.

Stockholms universitets studentkår (SUS)

Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet: likavillkor@su.se

 

Praktik och jobb i Sverige och utomlands

På karriärportalen MyCareer hittar du praktikplatser, uppsatsämnen du kan skriva om i samarbete med företag eller organisation, traineeprogram och jobb. Du hittar också karriärevent och karriärtips.

Läs mer om MyCareer

Gå till karriärportalen MyCareer

 

Studieavbrott och uppehåll i studier

Om du blir tvungen att avsäga dig din studieplats efter registreringen är det viktigt att du snarast meddelar detta till utbildningsadministrationen (studieinfo.edu@su.se).

Tidigt avbrott

Om avbrottet sker inom tre veckor kan du anmäla dig till kursen igen via antagning.se. Du registrerar ditt tidiga avbrott på Ladok för studenter.

Sent avbrott

Sker avbrottet efter tre veckor ligger avbrottet som en spärr som gör att du inte kan söka kursen igen. Vill du vid ett senare tillfälle läsa samma kurs, eller tentera av kursen, måste du kontakta studentexpeditionen, se om det finns lediga studieplatser och i så fall ta bort ditt avbrott för att omregistrera dig på kursen. Kontakta därför gärna din utbildningsadministratör för att höra dig för om möjligheterna till omregistrering innan du bestämmer dig för att avbryta kursen.

För avbrott på program gäller särsklida regler.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina programstudier behöver du meddela oss skriftligen. 

Det enklaste sättet är att maila följande formulering till studieinfo@edu.su.se, och ditt svar kommer att diarieföras:
"Härmed intygar jag (Namn, efternamn, personnummer) att jag vill göra avbrott på XXXX (namn på program)".
Du kan också använda blanketten nedan och skicka den till: studieinfo@edu.su.se

Studieavbrott (188 Kb)  

Tänk på att anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel. Annars kan du bli återbetalningsskyldig.

Studieuppehåll 

Vill du göra ett uppehåll i dina programstudier behöver du meddela oss skriftligen. Kontakta först studievägledaren för att se vilka konsekvenser det innebär för dina studier när du kommer tillbaka, och få hjälp med en ny studieplanering om det behövs.

Fyll i blanketten nedan och skicka till: studievagledare@edu.su.se

Studieuppehåll (56 Kb)

 

 

Kontakt

Studievägledare

Om du har funderingar kring vilka kurser du ska läsa, vill diskutera karriärmöjligheter eller har problem med dina studier ska du kontakta våra studievägledare.

Utbildningsadministration

För de flesta frågor som rör studentservice, inklusive registrering, tentamensfrågor, intyg och mycket mer vänder du dig till institutionens utbildningsadministratörer. 

Kurser
När du har frågor som berör en viss kurs är det viktigt att du vänder dig till den berörda kursadministratören för att kunna få rätt hjälp. Detta gör du enklast genom att söka efter respektive kurs egen sida i den digitala utbildningskatalogen. Sök fram kursen och gå in under "Kontakt".

Sök efter en kurs i den digitala utbildningskatalogen

Om du inte vet vem du ska kontakta eller om din utbildningsadministratör inte är tillgänglig kan du maila vår gemensamma adress: studieinfo.edu@su.se

Utbildningsprogram
PAO-programmet:
Alexandra Algotsson

Studie- och yrkesvägledarprogrammet:
Linnea Tillenius

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap:
Thérése Nicander

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation:
Elin Backvall

Yrkeslärarprogrammet:
Emma Kollberg

Masterprogram i pedagogik:
Thérése Nicander

Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik:
mastersprogramme@edu.su.se

Masterprogrammet i personal, arbete och organisation, PAO:
Alexandra Algotsson

Kurser inom lärarprogram:
Lotta Engcrantz
Ann Ravelin

Forskarutbildning:
Erika Södersten

 

Studievägledning

Till våra studievägledare vänder du dig när det gäller frågor om institutionens ämnesområden. Det kan till exempel vara frågor om kursval inom en viss utbildning eller om innehåll, upplägg, kurslitteratur eller arbetsmarknad i ett visst ämne.

Hos oss kan du få enskilda vägledningssamtal där du ges möjlighet att reflektera över din utbildning, de val du ställs inför som student och dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du också hjälp med:

  • Tillgodoräknanden från andra utbildningar
  • Studieuppehåll
  • Om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd vid funktionsnedsättning
  • Information om utlandsstudier.

Du är välkommen att kontakta oss, via telefon och mail, vardagar mellan kl. 9-16. 

Det går också bra att boka in tid för ett personligt möte.

Har du specifika frågor om din inriktning i Lärarprogrammet vänder du dig till din hemvistinstitution. 

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
 

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen.

På denna sida