Forskningsämnen

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska har en livlig och aktiv forskningsmiljö med många internationella forskningssamarbeten.

Forskningen vid institutionen är inriktad mot språk, litteratur och kultur i de länder i vilkas språk vi bedriver undervisning. Spännande forskningsområden vid vår institution är bland annat dialektologi, modern litteratur, språkhistoria, sociolingvistik, diskursanalys, tredjespråksinlärning, språkpolitik och översättning.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen