Europeiska språkdagen 2023!

Evenemang

Datum: tisdag 26 september 2023

Tid: 11.00 – 12.00

Plats: Zoom (länk publiceras en timme innan här på sidan)

Institutionens erasmuspraktikanter berättar om sina språk. Alla institutionens studenter är välkomna!

Vill du lära dig mer om europeiska språk? Välkommen till ett möte med språkpresentationer vid Institutionen för slaviska, baltiska, finska, nederländska och tyska!

Våra praktikanter kommer att presentera fyra språk: litauiska, finska, tyska och ukrainska.
Andrius Tumėnas presenterar litauiska, Tuuli Savela - finska,
Yannik Thiele - tyska och Hanna Liebiedieva - ukrainska.

Mötesspråk - engelska

---- 

Wishing to learn more about European languages? Welcome to a meeting with language presentations at the Department of Slavic and Baltic studies, Finnish, Dutch and German.

Our trainees will present four languages: Lithuanian, Finnish, German and Ukrainian. Andrius Tumėnas will present Lithuanian, Tuuli Savela - Finnish, 
Yannik Thiele - German and Hanna Liebiedieva - Ukrainian. 

Language of the meeting - English.