Högre seminarium i slaviska språk (tjeckiska): Irene Elmerot och Ondřej Pekáček

Seminarium

Datum: onsdag 13 mars 2024

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: K-rummet, E439

Irene Elmerot och Ondřej Pekáček: "Migration in news media – lessons learned and suggestions for open science"

Irene Elmerot och Ondřej Pekáček presenterar först sin gemensamma forskning om migration i nyhetsmedia, och ger sedan några tips om hur språk- eller litteraturvetare kan använda sig av öppna data för språkforskning, oavsett vilket (av institutionens) språk som används, i linje med universitetets nya Digitaliseringsplan.

Deras korpus av artiklar om migrations-relaterade händelser från samtliga nyhetsmedier från 1/1 2015 till 31/12 2022 är tänkt att spegla hur följderna av den fullskaliga invasionen av Ukraina speglades i medierna jämfört med den så kallade flyktingkrisen 2015. För detta projekt har de använt sig av en kombination av NLP (natural language processing) och korpuslingvistik. Forskningspresentationen utgår från den artikel som föredragshållarna publicerade hösten 2023, men innehåller utökat material.

Språk: engelska.

----

Kan räknas som "forskarföreläsning" för studenter med detta obligatorium i kursplanen.