Internationell konferens: Förintelsen inom tyskundervisningen

Konferens

Startdatum: fredag 15 mars 2024

Tid: 12.00

Slutdatum: lördag 16 mars 2024

Tid: 14.00

Plats: Universitetet i Leipzig

Den 15 och 16 mars 2024 arrangeras den internationella konferensen Teaching and learning about the Holocaust in the field of German as a Second/Foreign Language vid universitetet i Leipzig.

Konferensen organiseras av forskare från Stockholms universitet (Christine Becker) och universitetet i Leipzig (Nina Simon). Syftet är att etablera ett nätverk för didaktisk forskning om Förintelsen i ämnet tyska som främmande och andra språk, vilket ska fungera både som forum för att diskutera forskning och för att sprida kunskap om ämnet till lärare, läromedelsförfattare och myndigheter. I fokus för mötet i Leipzig står migrationspedagogiska och postkoloniala perspektiv. Deltagare i konferensen är forskare från Sverige, Tyskland och Israel som arbetar med frågor som rör forskning och undervisning om Förintelsen i olika discipliner. Under konferensens första dag presenterar forskare inom historiedidaktik och migrationspedagogik aktuell forskning om Holocaust Education i mångkulturella samhällen. Utifrån dessa presentationer diskuteras under konferensens andra dag aktuella utmaningar i undervisningen i tyska som främmande och andra språk och hur dessa kan hanteras.

Kontakt: christine.becker@tyska.su.se

Konferensprogram på Universität Leipzigs webbsida (på engelska)