Tre projekt vid SlaBaFiNeTy får stöd från Åke Wibergs stiftelse

I årets utlysning har tre forskare vid vår institution har fått medel från Åke Wibergs stiftelse som ger anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Åke Wibergs stiftelse

Tre av våra forskare har erhållit medel från Åke Wibergs stiftelse för att kunna fördjupa pågående forskning inom sina fält.

  • Christine Becker har erhållit 100.000 kr för projektet Språkinlärning i skuggan av Förintelsen - en empirisk undersökning av tyskstudenters kulturella lärprocesser.
  • Susanne Tienken har fått 100.000 kr för projektet Världslig makt och himmelsk manna. Maria Euphrosyne von Pfalz-Zweibrücken (1625-1687) och hennes bönböcker.
  • Sara van Meerbergen har tilldelats 50.000 kr för projektet: Dutch and Flemish metamodern female millennials in translation. Transnational flows within the literary periphery.