Internt

Denna sida är ett komplement till Stockholms universitets Medarbetarwebb för anställda vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

På denna sida hittar du information och blaketter som gäller för institutionens medarbetare. På Stockholms universitets Medarbetarwebb finns mer information till alla anställda.

Stockholms universitets Medarbetarwebb

Alla ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt och på Stockholms universitet råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Kontaktpersoner för diskrimineringsärenden

Stockholms universitets Rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Arbetsmiljöarbetet vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska följer Stockholms universitets arbetsmiljö- och lika villkorspolicy gällande arbetsmiljölagstiftning samt riktlinjer som har antagits av universitetets rektor.

Likabehandlingsombud: Caroline Merkel

Lokalt råd för arbetsmiljö och olika villkor sammankallas och leds av likabehandlingombudet Caroline Merkel. Prefekterna, skyddsombuden samt representanter från olika personalkategorier och ämnen kallas.

 • Lilita Zalkalns
 • Fredrik Dufwa
 • Torun Gille West
 • Heidi Grönstrand
 • Thomas Samuelsson (doktorandrepresentant)
 • Markus Huss
 • Laura Lunnevuori
 • Irene Elmerot (miljörepresentant)
 • Vakant (studentrepresentant)

Handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2024 (236 Kb)  

Blankett för konferensresor:  Konferensresor (15 Kb)

Lämna undertecknad blankett till prefekten. Doktorander använder blanketten "Ansökan om medel för främjande av doktoranders verksamhet".

Resepolicy för institutionen (71 Kb)

De olika rutiner och bestämmelser som reglerar anställningen och hela utbildningen fram till disputation finns beskrivna i institutionens Lathund för forskarutbildning (2024) (411 Kb) .

Blanketter och annan information

Ansökan om medel för främjande av doktoranders verksamhet (16 Kb)
Blankett för anhållan om uppflyttning i doktorandernas lönestege (192 Kb)
Blankett inrapportering av kurser (115 Kb)
Finansiärer av humanistisk forskning 20170619 (72 Kb)

Disputationsrutiner (159 Kb)
Riktlinjer för eventuell förlängning av doktorandtjänst i samband med coronapandemin (106 Kb)
Riktlinjer för granskningsprocessen inför disputation (52 Kb)

Förlängning, aktivitetsgrad, prolongation

För antagningsordning och allmänna studieplaner, se arikeln under Våra utbildningar:

Forskarutbildning

 

Vid en kris är prioriteringen alltid följande:

 1. Rädda liv
 2. Larma
 3. Omhänderta drabbade.

 Viktiga telefonnummer

SOS Alarm 112
Väktare (dagtid) 08-16 22 16
Väktare (dygnet runt) 08-16 42 00

 

Institutionens krisplan i sin helhet

Institutionen har två ordinarie skyddsombud och en suppleant:

Externa föreläsare

Bemanningsplan för kurser med externa föreläsare mall (12 Kb)

Lämna blanketten till Ann-Cathrine.

Kontaktuppgifter till närstående

I händelse av olycka (1310 Kb)

Lämna blanketten till Torun.

Se Medarbetarwebben för fler personaladministrativa blanketter (bl.a. Löne- och tidrapport för tillfälligt anställd, Mertid och övertid):

Blanketter för personalfrågor

På denna sida