Organisation

Institutionen har ungefär 60 anställda, varav ungefär 10 arbetar med administration. Prefekten ansvarar för institutionens verksamhet.

 

Institutionsledning

Prefekten leder och ansvarar för institutionens verksamhet. Prefekten har ett veckomöte med ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt och administrativ chef dit olika personer/funktioner kallas vid behov.

Institutionen har även ett doktorandråd och ett studentråd. Institutionens forskarutbildningsämnen, det vill säga slaviska språk, baltiska språk, finska och tyska, har ett gemensamt handledarkollegium.

 

Institutionens styrelse

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen

 

Avdelningar

Institutionen är uppdelad i fem avdelningar: Avdelningen för baltiska språk, Avdelningen för finska, Avdelningen för nederländska, Avdelningen för tyska och Avdelningen för slaviska språk.

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå på avdelningarna leds av en eller flera ämnesstudierektorer. Varje avdelning har en ämnesföreträdare.

 

Styrdokument

Besluts- och delegationsordning (604 Kb)

Handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2024 (236 Kb)

Miljöhandlingsplan 2024 (266 Kb)

Verksamhetsplan 2023-2026 (308 Kb)

Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken

På denna sida