Slaviska länder / Östeuropakunskap: Belarus, Polen, Ryssland, Tjeckien & Ukraina

Slaviska avdelningen har ett stort utbud kurser om Belarus, Polen, Tjeckien, Ryssland & Ukraina. Inga kunskaper i ryska, polska, tjeckiska, belarusiska eller ukrainska krävs för att delta. Här hittar du alla kurser du kan läsa, terminsaktuell info för din kurs, schema, etc.

Detaljerad kursinfo hittar du vid kursstart i Athena. Kontakta kursansvarig - se schemat - om något är oklart.


OBS: Viktig info till dig som ska läsa/läser "KPSL" eller någon av våra 7.5hp-realiakurser


 

Slaviska länder

  • Kultur och politik i slaviska länder I & II, 30hp, ("KPSL")
    • Nästa kurstillfälle & Anmälan • Kursplan • Litteraturlista • Betygskriterier: SLKPS1 / SLKPS2
    Schema H23*
    Schema V24 (prel)*

* gemensamt schema för hel- och deltidsstudenter: Välj fritt ur schemat vad du vill gå på! Heltidsstudent väljer 4 delkurser och deltidsstudent väljer 2 delkurser första terminen och 2 följande termin. Du meddelar oss vilka delkurser du väljer genom att fylla i detta formulär .


 

Belarus


 

Polen


 

Ryssland

* inaktuella uppgifter om kurslitteratur i denna kursplan; se den separata litteraturlistan!


 

Tjeckien


 

Ukraina


 

Mer info


 

Andra kurser på Slaviska avdelningen

Utöver orienteringskurserna om de slaviska länderna, kan du lära dig polska, ryska, tjeckiska och ukrainska på Slaviska avdelningen!

På denna sida