Avslutningshögtid våren 2021

fredag 4 juni 2021 16.00 – 16.40

Zoom. Länk meddelas senare.

Examenshögtiden är en hyllning till de studerande som avlägger examen vid institutionen för socialt arbete.

På grund av den pågående pandemin kommer examenshögtiden ske via Zoom. Examenshögtiden äger rum fredagen den 4 juni kl.16.00-16.40. Även anhöriga och vänner kommer att ha möjlighet att ta del av firandet. Sidan med en inspelad avslutningsfilm ligger uppe under hela juni månad.

Program

Välkomsthälsning av studierektor Hugo Stranz

Prefektens tal

Lärarnas tack, av Petra Ulmanen

Högtidstalare Patrik Lundberg, journalist och författare

Leucanthemum vulgare, prästkrage. Foto: Sanna Tielman
Leucanthemum vulgare, prästkrage.