Disputation: Att navigera svåra barndomar

Disputation

Datum: fredag 9 juni 2023

Tid: 10.00 – 13.00

Plats: Hörsal 1, hus 1, Campus Albano, Stockholm

Fredagen den 9 juni kl. 10 försvarar Stina Michelson sin avhandling "Att navigera svåra barndomar. Barns perspektiv och narrativa praktiker när vardagen påverkas av vuxnas psykosociala problem"

Stina Michelson, porträttbild
Stina Michelson. Foto: Sören Andersson

Opponent: Elisabet Näsman, professor emerita i sociologi på Uppsala universitet

Handledare: Joakim Isaksson och Maria Andersson Vogel

Länk till avhandlingen

 

Sammanfattning

I centrum för den här avhandlingen står barns perspektiv och narrativa praktiker när vardagen påverkas av vuxnas psykosociala problem. Särskilt fokus riktas mot de personliga och kulturella berättelsernas betydelse för barns projekt att hantera anhörigskapets lidanden och röra sig mot ökat välbefinnande – trots en svår livssituation. Empirin består av intervjuer med barn, 6-17 år, som är anhöriga till vuxna som har problem med alkohol eller droger, som lider av psykisk ohälsa och/eller som har begått brott och frihetsberövats. Dessutom har professionella, med egna erfarenheter av svåra barndomar, intervjuats om sitt stödjande arbete. Resultaten visar att barnen navigerar barndomen via sina personliga berättelser. De behöver hantera svåra relationer såväl som problematiska kulturella berättelser och detta sker genom olika narrativa praktiker. Avhandlingen bidrar med fördjupad kunskap om vad barn kan uppleva som problematiskt samt hur de, via berättandet, hanterar och skapar mening i sin situation. Den visar också på stödkontextens betydelse för barns självberättande. Denna kunskap är relevant för det sociala arbetets praktik och för strävan att matcha stöd och insatser med barns behov och perspektiv.