Alain Topor: Professionellas bidrag till återhämtning

Alain Topor har publicerat en ny text om skapandet av hjälpsamma relationer: The contribution of professionals to recovery. (Re)building social capital. Everydayness, doings and reciprocity.

En ny text publicerad i en tysk antologi Hilfreiche Beziehungen gestalten, redigerad av Oliver Koenig och Anna Schachner, har översatts och är nu tillgänglig på engelska.

Läs texten på engelska i fulltext

Texten berör de professionellas bidrag till återhämtning från allvarliga psykiska problem och skissar på några beståndsdelar i en ny professionalitet som utvecklats utanför de traditionella institutionerna.
Denna nya praktik och kunskap, som utvecklats idag bland annat i svenskt socialpsykiatriskt arbete, utmanar föreställningarna om att människor skall bemötas utifrån deras diagnoser med specifika stelbenta metoder.