Distansundervisning under hösten

Den 15 april förlängde rektor gällande beslut om distansundervisning till och med den 31 oktober. Beslutet innebär att fysisk undervisning inte får omfatta mer än åtta personer samt att salstentamen inte får ges fram till detta datum. Rektors beslut kan komma att ändras om regeringen ändrar nu gällande regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den 15 april förlängde rektor gällande beslut om distansundervisning till och med den 31 oktober. Beslutet innebär att fysisk undervisning inte får omfatta mer än åtta personer samt att salstentamen inte får ges fram till detta datum. Rektors beslut kan komma att ändras om regeringen ändrar nu gällande regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Med anledning av rektors beslut har ledningsgruppen fattat beslutet att distansundervisning som huvudregel på vår egen institution kommer att förlängas till 31 oktober 2021. Detta innebär att höstterminen HT21 kommer att inledas på samma sätt som innevarande termin. I den mån regering och rektor reviderar gällande beslut, kommer vi att behandla ett sådant scenario i kollegiet innan nytt beslut fattas avseende undervisningen på vår institution.