Forskare föreläste om äldreomsorg via Zoom

Den 16 mars var det dags för del fem i webbinarie-serien om forskning i socialt arbete – den här gången på temat äldreomsorg. Prekära arbetsvillkor i den svenska hemtjänsten samt äldreomsorger och social ojämlikhet i de nordiska länderna var några av dagens ämnen.

Forskare socarb

Tine Rostgaard och Elin Peterson inledde webbinariet med en presentation av övergripande trender inom äldreomsorgen i de nordiska länderna.

– Fokus kommer att ligga på åtstramningar, informalisering och privatisering. Under presentationen pekar vi på likheter och skillnader mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland och diskuterar vilka konsekvenser förändringarna har – för äldre omsorgsbehövande, anhöriga som ger omsorg och sociala ojämlikheter i stort, säger Tine Rostgaard.

Rebecka Strandell

Hemtjänst och äldreomsorg i en svensk kontext

Därefter följde tre presentationer om hemtjänst och äldreomsorg i en svensk kontext. Först ut var Rebecka Strandell som talade om prekära arbetsvillkor i den svenska hemtjänsten.

– Min presentation berör olika dimensioner av prekära arbetsvillkor i den svenska hemtjänsten och dess samband med personalens funderingar på att sluta i sitt arbete, psykisk och fysisk trötthet samt balans mellan arbetsliv och privatliv, säger Rebecka Strandell.

Palle Storm föreläste sedan på temat ”Språk som utmaning och möjlighet i äldreomsorgens vardag ur ett ledarskapsperspektiv”. I dag arbetar allt fler utrikesfödda kvinnor och män i äldreomsorgen, varav många inte har svenska som förstaspråk. Även om dessa omsorgsarbetare utgör en viktig och nödvändig välfärdsresurs, har det också väckt frågor om betydelser av språk, språkkompetens och språkbarriärer i äldreomsorgens vardagspraktik. 

– I min presentation kommer jag, utifrån en pågående intervjustudie, att fokusera på hur chefer i äldreboenden och i hemtjänst i beskriver och hanterar dessa utmaningar och möjligheter i det dagliga mötet med omsorgsarbetare och omsorgsmottagare, säger Palle Storm. 

Larmklockan – en central del av den vardagliga kommunikationen

 

Webbinariets sista talare, Anneli Stranz, var tyvärr tvungen att utgå. Hennes tema var ”Larmklockans betydelse i äldreboendets vardag”. Utifrån gruppdiskussioner med brukare och personal har det framkommit att larmklockan är en central del i den vardagliga kommunikationen. Erfarenheten av larmets betydelse skiljer sig åt mellan brukare och personal, men med den gemensamma nämnaren att larmklockan inom äldreomsorgen är en komplex fråga som behöver belysas ur olika parters perspektiv. 

– Aspekter som framkommit som problematiska är att det finns en bristfällig kunskap om larmklockans funktion, spänningar mellan olika användningsområden för larmklockans och skilda upplevelser av tid och väntan. Studien speglar att larmklockan utgör en integrerad del av de organisatoriska villkoren i äldreboendets vardagspraktik, både för dem som ger och för dem som tar emot omsorgen, säger Anneli Stranz.

Presentationer webbinarium äldreomsorg TiA (pdf) (727 Kb)