Hur uppfattar tidigare rökare information om nikotinprodukter?

Ny artikel av Patrik Karlsson och Tove Sohlberg

Patrik Karlsson. Foto: Eva Dalin
Patrik Karlsson. Foto: Eva Dalin

De flesta tidigare rökare uppfattade riskinformation som trovärdig, oavsett avsändare. Dock fanns en viss variation beroende på produkten informationen gällde, där information om nikotinersättningsbehandling och snus av en del uppfattades som motsägelsefull och alltför begränsad.

Sohlberg, T. and Karlsson, P. (2021), "How do former smokers perceive information about nicotine products? Evidence from Sweden", Drugs and Alcohol Today, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/DAT-07-2020-0045

Läs mer om artikeln