Kostnadsfri Zoom-föreläsning om våld i nära relationer

Den 20 april är det dags för del sex i webbinarie-serien om forskning i socialt arbete – den här gången på temat våld i nära relationer. Individers utsatthet och utövande av våld samt samhällets förmåga att ge skydd, behandling och stöd är några av de teman som kommer att beröras.

Carolina Överlien

Sibel Korkmaz

Sibel Korkmaz

Vid Institutionen för socialt arbete verkar en grupp forskare som studerar våld i nära relationer – inom det sociala arbetets teori och praktik. Under det kostnadsfria webbinariet den 20 april kan du få lyssna till presentationer som berör deras forskning.

Eftermiddagen inleds med att Carolina Överlien hälsar välkommen och presenterar den våldsforskning som bedrivs på Institutionen för socialt arbete. Därefter håller Sibel Korkmaz en föreläsning om våld i ungas nära 'romantiska' relationer. Fokus kommer att ligga på att presentera så kallade ungdomsspecifika faktorer kopplade till våldsutsatthet. Presentationen bygger på Sibels avhandling om våld i ungdomars nära relationer.

Om gruppbehandling för män som utövat våld

Peter Andersson

Peter Andersson

Mira Sörmark

Mira Sörmark

Mira Sörmark står sedan på tur för att berätta om delar av sin avhandling som är en etnografisk utforskning av socialtjänstens gruppbehandling för män som utövat våld mot kvinnor. Mira kommer att beröra hur män som går i gruppbehandling talar om sitt våld, vad som sker i gruppen och varför det händer samt bakomliggande antaganden.

Med avstamp i avhandlingen "Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen" presenterar därefter Peter Andersson resultat kring olika former och riktningar av våld på institutioner för ungdomar, utifrån personalens perspektiv.

Hanna Linell

Hanna Linell

Ungas aktörskap och behov av stöd och skydd från myndighete

Sist ut är Hanna Linell, vars tema är ”Omhändertaganden av ungdomar med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck”. Under senare år har flera lagändringar och lagförslag gjorts för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck både vad gäller straffrätt och skyddslagstiftning för barn. Med utgångspunkt i sitt avhandlingsprojekt som rörde ansökningar om vård enligt LVU kommer Hanna att diskutera teman kopplade till ungas aktörskap och behov av stöd och skydd från myndigheter.

Webbinariet pågår mellan 14–16 och varje presentation är 20 minuter lång. Tid kommer att ges till frågor och reflektioner.

Läs mer och anmäl dig här