När en nykter ungdomsgeneration börjar dricka alkohol

Ungdomars alkoholkonsumtion ligger på historiskt låga nivåer. Men vad händer när de blir äldre?

Eva Samuelsson. Foto: privat
Eva Samuelsson. Foto: privat

Ungdomar från olika delar av Sverige har intervjuats om sin relation till alkohol över tid. Utifrån intervjuerna är det tydligt att de sammanhang som deltagarna befinner sig i när de fyller 18 år och närmar sig vuxenlivet bidrar till ökad alkoholkonsumtion. Denna ”nyktra” generation tycks dock börja dricka alkohol senare och på mer måttfulla och kontrollerade sätt i jämförelse med tidigare generationer. Detta hänger samman hur de förhåller sig till livet i stort – vikten av att vara ansvarstagande i ett prestationsinriktat samhälle. 

Samuelsson, E., Jörrönen, J., Månsson, J. & Roumeliotis, F. (2022). Becoming Safe, Legal, Mature, Moderate, and Self-Reflexive: Trajectories of Drinking and Abstinence among Young People, Int. J. Environ. Res. Public Health, 19(6), 3591; https://doi.org/10.3390/ijerph19063591

Läs artikeln

Månsson, J., Samuelsson, E. & Törrönen, J. (2020). Doing adulthood—doing alcohol: what happens when the ‘sober generation’ grows up?, Journal of Youth Studies, 25:1, 84-99, DOI: 10.1080/13676261.2020.1844173

Läs artikeln