Ny artikel om vägen till psykisk ohälsa

Alain Topor har tillsammans med norska forskarkolleger publicerat en artikel som baseras på intervjuer med personer som befinner sig på vägen mot återhämtning från psykisk ohälsa.

Alain Topor. Foto: privat
Alain Topor. Foto: privat

Många av de intervjuade hade haft en barndom präglad av våld och missbruk. Utan att ha fått hjälp från skola, socialarbetare eller grannar hade de på egen hand försökt hantera sin problematiska levnadssituation, vilket lett till psykisk ohälsa och missbruk. Författarna menar att man i högre grad bör uppmärksamma preventiva interventioner gentemot de sociala och psykologiska förhållanden som utsatta barn befinner sig i.

Läs mer om studien

Topor, A., Fredwall, T. E., Hodoel, E. K. S. H., & Larsen, I. B. (2021). Before Recovery – A Blind Spot in Recovery Research? : Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health, 4(2), 29-47. Retrieved from https://jps.library.utoronto.ca/index.php/rmh/article/view/36989