Ny avhandling om diskriminering vid ekonomiskt bistånd

Klara Hussenius: Differentiating the Poor: Patterns of Discrimination in Decision-Making on Social Assistance Eligibility

Klara Hussenius porträttbild
Klara Hussenius. Foto: Sören Andersson

Klara Hussenius disputerade den 3 mars. Opponent var  Helena Blomberg-Kroll från Helsingfors universitet. Huvudhandledare var Hugo Stranz och Åke Bergmark var biträdande handledare.
 

Läs avhandlingen i fulltext

 

Sammanfattning

Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) är den svenska välfärdsstatens sista skyddsnät. Rätten till ekonomiskt bistånd avgörs från fall till fall genom socialarbetares bedömningar.

Den här avhandlingen belyser socialt arbete med ekonomiskt bistånd ur ett diskrimineringsperspektiv. Avhandlingen omfattar fyra delstudier som alla undersöker mönster i vilka sökande som bedöms vara berättigade till ekonomiskt bistånd. Diskriminerande och intersektionella bedömningsvariationer analyseras med fokus på betydelsen av faktorer relaterade till de sökandes kön, familj och etnicitet.

Sammantaget visar avhandlingen att sannolikheten att beviljas stöd varierar avsevärt mellan grupper. Resultaten förstärker intrycket från tidigare forskning av att rätten till ekonomiskt bistånd implementeras i förhållande till olika, genusspecifika, standarder för kvinnor och män. Ett viktigt bidrag ligger också i att belysa förekomsten av etnisk diskriminering. Resultaten tyder på att sökande med arabiskt klingande namn bedöms mer strikt än sökande med svenskklingande namn, och att sätten på vilka etnisk diskriminering kommer till uttryck är könade.