Ny bok om kvalitativa metoder

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod.

I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys och kvalitet i kvalitativ metod. Joakim Isaksson är en av författarna till boken, och skriver ett kapitel om riktad kvalitativ innehållsanalys.

Läs mer om boken

Omslagsbild till boken "Kvalitativ metoder helt enkelt"