Ny bok: Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Sabina Hadžibulić har under sommaren kommit ut med en populärvetenskaplig bok som syftar till att öka förståelsen för en av de största kristna ortodoxa gemenskaperna i Sverige.

Sabina Hadzibulic, porträtt. Privat foto.

En del av bokens material samlades in i ett stort projekt om ortodoxi och serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (2017-2019) som genomfördes under IMPACT-programmet1 vid Teologiska institutionen i Uppsala. En del av materialet har tidigare publicerats i form av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar men denna skrift representerar en samling av integrerad kunskap. 

Läs mer om boken och hämta den i fulltext

Hadžibulić, S. (2021). Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Myndigheten för stöd till trossamfund.