Ny forskarhandledningsmodell — det bästa av två världar?

Joakim Isaksson kommer under det kommande året verka som pedagogisk ambassadör.

Joakim Isaksson kommer under det kommande året verka som pedagogisk ambassadör. Uppdraget innebär dels att arbeta för att utveckla pedagogiken vid Stockholms universitet och dels att vid vår egen institution stödja kolleger och leda pedagogiska diskussioner vid seminarier och lärardagar. Han kommer också att arbeta med att utveckla en ny handledningsmodell för examensarbeten. 

Läs mer om årets pedagogiska ambassadörer