Ny kuratorsutbildning vid Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet har fått examenstillstånd för att utbilda kuratorer inom hälso- och sjukvård. Utbildningen ges vid Institutionen för socialt arbete.

Kuratorsutbildningen är en specialisering och fördjupning inom socionomyrket och kommer att vara sökbar för de som har en socionomexamen. Utbildningen ges på heltid och pågår i två terminer. 

Foto: Eva Dalin

– Det kommer att bli spännande att sjösätta en ny utbildning på institutionen. Som prefekt har jag ambitionen att integrera kuratorsprogrammet, tillsammans med våra utbildningar i psykoterapi, som tydliga delar av vår kärnverksamhet. På sikt tror jag att dessa verksamheter har en god potential att bli kreativa forskningsmiljöer, säger Stefan Wiklund, prefekt vid institutionen för socialt arbete. 

Startar vårteminen 2023

Eftersom utbildningen ger specialistkompetens inom ett praktiskt verksamhetsfält bygger den på en integrering av teori och praktik. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer att ges parallellt med kurser som behandlar den vetenskapliga grunden för socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Deltagarna kommer även att skriva en uppsats inom området.

De första 30 studenterna på programmet kommer att börja sin utbildning vårterminen 2023.

Klicka här nedan för att läsa mer!

Läs mer om utbildningen

Människor vid ett bord. Foto: Dylan Gillis /Unsplash