Om ungdomar utan sysselsättning och utbildning i Sverige

Renate Minas, Carina Mellberg och Lisa Andersson vid Institutionen för socialt arbete har, tillsammans med Tomas Korpi vid Institutet för socialt forskning, publicerat en artikel om unga NEET:s i Sverige. NEET står för "Not in Education, Employment, or Training" och syftar på ungdomar som varken har sysselsättning eller utbildar sig.

Artikeln heter i sin helhet Effective local governance assisting vulnerable groups: The case of youth not in employment, education or training (NEETs) in Sweden och är publicerad i International Journal of Social Welfare.

Tonårings rygg
Foto: Unsplash

I artikeln analyseras lokala variationer av NEET:s i Sverige och särskild uppmärksamhet riktas mot det lokala arbetet med gruppen.

Läs artikeln i sin helhet här.

 

Läs mer om:

Lisa Andersson

Tomas Korpi

Renate Minas

Carina Mellberg