Tveksam till att en omsorgsexamen är likvärdig en socionomexamen

Fem handläggare på Älvsbyns kommun har stängts av efter att det framkommit stora brister i myndighetsutövningen vid omhändertagandet av tre barn. De avstängda handläggarna som pekas ut som obehöriga har social omsorgsexamen från Luleå tekniska universitet. Stefan Wiklund, professor och prefekt vid Institutionen för socialt arbete, intervjuas av Piteå tidning om ärendet som nu utreds av Älvsbyns kommun.

Enligt Stefan Wiklund räcker inte en social omsorgsexamen som flera handläggare på Älvsbyns kommun har för att jobba med barnavårdsärenden. Han säger samtidigt att det är upp till varje kommun att göra bedömningen om den likvärdiga utbildningen är tillräcklig utifrån socialtjänstlagens föreskrifter. Stefan Wiklund ställer sig dock tveksam till att en social omsorgsexamen från LTU skulle vara likvärdig en socionomexamen.

Däremot tycker han att det är hårt att insinuera att bristerna som upptäckts i handläggningen av LVU-ärenden beror på att vissa handläggare inte är socionomer.

Läs hela intervjun här. (2248 Kb)