Upprop kritiserar förslag till ny utlänningslag

Åsa Backlund och Henry Ascher har samlat 102 forskare i kritik mot ett förslag till ny utlänningslag som nu ligger på riksdagens bord.

Forskarna kommer från hela landet och är verksamma inom olika vetenskapliga discipliner med forskning om migration och integration. Huvudkritiken i uppropet är att lagen går emot den samlade forskningskunskap som finns och att det kommer att få allvarliga följder om den röstas igenom.

Läs artikeln i Göteborgsposten