Jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Lediga anställningar vid Institutionen för socialt arbete utlyses och ansöks på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb.

Läs om att jobba vid Stockholms universitetet och sök lediga tjänster

En översikt över samtliga lediga anställningar vid  institutionen för socialt arbete och Stockholms universitet finns tillgänglig på universitetets centrala webbplats.

 

Lärare och forskare

 
Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström
Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström

Hej Josefin, kan du berätta lite om din bakgrund och vad du arbetar med idag?

–    Jag har varit på Institutionen för socialt arbete under många år. Jag började studera 2007 och disputerade 2017, idag arbetar jag ungefär 50 procent som forskare och 50 procent som lektor. Min avhandling och forskning jag har bedrivit efter disputationen handlar till stor del om cannabis, hur man pratar om cannabis i Sverige och hur olika grupper i samhället hanterar substansen. Det är ett väldigt spännande område. Jag har även medverkat i ett projekt om ungas alkoholkonsumtion och i ett projekt som handlar om risker för personer som injicerar narkotika.  

Efter att ha läst kursen Alkohol och Narkotika nivå 1 under termin 4 så väcktes mitt intresse för ämnet – och det har inte avtagit sedan dess."

Varför har du valt att forska inom just detta område?

-    Jag var faktiskt inte alls intresserad av substansbruksfrågor när jag började studera. Efter att ha läst kursen Alkohol och Narkotika 1 under termin 4 så väcktes mitt intresse för ämnet – och det har inte avtagit sedan dess. När jag sedan läste vidare dök det upp en doktorandtjänst inriktad mot alkohol- och drogforskning. Idag är jag även ansvarig för kursen Alkohol och Narkotika 1.

Vad är din största drivkraft?

-    En del av min forskning handlar om att kunna förändra och göra skillnad för substansbrukare, och en annan del handlar om att det är ett spännande jobb. Jag utmanas varje dag och behöver hela tiden tänka nytt.

Det finns så många områden att arbeta inom när man studerat socialt arbete. Så länge man har ett intresse av samhället i stort så är socialt arbete en passande utbildning."

För vem passar ämnet socialt arbete tycker du?

-    Många av studenterna har en drivkraft att göra skillnad i samhället och att hjälpa människor som har det svårt. Men det behöver absolut inte vara den största drivkraften! Det finns så många områden att arbeta inom när man studerat socialt arbete. Våra studenter erbjuds ett smörgåsbord på både mikro- och makronivå. Så länge man har ett intresse för samhället i stort så är socialt arbete en passande utbildning.

Josefins fem tips till dig som funderar på att forska efter avslutande studier:

  1. För att trivas med att forska behöver man tycka att det är kul att arbeta med ett och samma ämne under en lång tid.
  2. Man behöver också gilla att skriva och att göra research. Det intresset brukar växa fram när man skriver sin C-uppsats.
  3. Ett annat tips för den som är intresserad av att forska är att kolla efter jobb som forskningsassistent på universitetet.
  4. Behåll gärna kontakten med din handledare – det har varit en viktig pusselbit för mig och har hjälpt mig dit jag är idag.  
  5. Och en sista sak som är viktig att komma ihåg: många tänker att ämnet de väljer på sin C-uppsats är avgörande för sin framtida karriär – men det behöver det inte alls vara. Det viktigaste är att man tycker att skrivandet och utmaningen är rolig. Ofta blir ett ämne mer spännande ju mer man fördjupar sig i det. Hittar man bara rätt vinkel kan alla ämnen bli intressanta.
 
Torbjörn Bildtgård, profilfoto
Torbjörn Bildtgård, Foto: Rickard Kihlström

Berätta lite kort om ditt forskningsområde samt vilka ämnen du undervisar i? 

–    Mitt forskningsområde brukar jag beskriva som ”äldres familjerelationer i förändring”. Det handlar om hur de samhällsomvälvningar som förändrade familjelivet i stora delar av västvärlden på 60- och 70-talen – t.ex. ändrad sexualmoral, ökade skilsmässotal, nya former för samlevnad, ökade valfrihet vad gäller att skaffa barn – har konsekvenser för äldre (de generationer som var unga vuxna för ett halvsekel sedan) idag. 
–    Eftersom jag de senaste åren varit studierektor för den avancerade utbildningen har min undervisning främst koncentrerats till kurser på avancerad nivå. Vid institutionen undervisar jag i socialgerontologi, sexologi, forskningsetik och vetenskapsteori. Störst insatser gör jag på kursen i Vetenskapsteori. 

Vad är det bästa med att undervisa på Institutionen för socialt arbete? 

–    Institutionen för socialt arbete vid SU är en av landets största, med stor forskningskompetens och ett stort utbud av avancerade kurser. Det är lätt att hitta utrymme för sin egen expertis.

Det roligaste med att undervisa på avancerad nivå är att kurserna inte är lika styrda av att ingå i en generalistutbildning som ska passa alla socionomstudenter"

Du undervisar bland annat masterstudenter – berätta gärna lite mer om hur det är att undervisa på avancerad nivå.

–    Det roligaste med att undervisa på avancerad nivå är att kurserna inte är lika styrda av att ingå i en generalistutbildning som ska passa alla socionomstudenter, utan i större utsträckning tillåts följa lärarnas forskningsområden och intressen. Klasserna är också i regel mindre och eftersom studenterna valt kursen och ämnesinriktningen så är de oftast engagerade. I flera fall deltar också studenter med yrkeserfarenhet, vilket bäddar för bra diskussioner. 

Många yrkesarbetande studenter läser mastern för att fördjupa sina kunskaper om ett område som de redan vet en del om eller bredda sig för att kanske kunna byta yrkesinriktning inom det sociala arbetet"

För vem passar det att läsa masterprogrammet i socialt arbete?

–    Det passar för väldigt många. Många yrkesarbetande studenter läser mastern för att fördjupa sina kunskaper om ett område som de redan vet en del om eller bredda sig för att kanske kunna byta yrkesinriktning inom det sociala arbetet. Andra läser för att de är intresserade av ledningspositioner eller utredningsuppdrag. Ytterligare en grupp av studenter vill meritera sig för forskarutbildningen. Speciellt de två senare grupperna har stor nytta av de fördjupade metodkunskaper som masterutbildningen ger.

Hur ser arbetsmarknaden ut för den som har en masterexamen? 

–    Det är svårt att besvara den frågan. Det är inte alla arbetsgivare som ser en masterutbildning i socialt arbete som en fördel som t.ex. ger en högre lön, däremot kan en master öppna dörrar för vissa uppdrag och positioner i arbetslivet. 

Se till att ha tid avsatt för dina masterstudier och ta gärna ett samtal med din chef om du ska arbeta vid sidan av"

Har du något tips till den som funderar på att studera en master i socialt arbete?

–    Se till att ha tid avsatt för dina masterstudier och ta gärna ett samtal med din chef om du ska arbeta vid sidan av. Det kan vara frestande att tänka att det ska gå att bedriva studierna samtidigt med heltidsarbete men erfarenheten visar att det är svårt. En svårighet är också att kurserna har olika upplägg, t.ex. avseende schemaläggning och obligatoriska moment, vilket ska passa med yrkesarbetet. Att ha stöd från sin chef är en stor fördel.

 

Kontakt

Personalhandläggare
På denna sida