Vår historia i korthet

Visste du att det som idag är institutionen för socialt arbete grundades för över 100 år sedan? Här kan du läsa mer om vår historia.

Den 1 januari 1921 inrättades Socialinstitutet i Stockholm. Bakom initiativet stod Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Stockholm stad. Syftet var dels att skapa en fast högskolemässig utbildning för nya yrkesgrupper som sysslade med socialt arbete och annan kommunal tjänst.

Det fanns också ett utbildningspolitiskt syfte. Nämligen att få fram en högskolemässig utbildning för personer som inte haft möjlighet att gå igenom den vanliga skolutbildningen. Man menade att "personer som var intresserade av och lämpade sig för högskolestudier borde få skaffa sig en sådan även om de av sociala skäl inte fått göra det i unga år".  

 

Koppling till Stockholms högskola

Socialinstitutet hade redan från start en stark koppling till Stockholms högskola (dagens Stockholms universitet). Vid den här tiden inrättades en professur i nationalekonomi och socialpolitik vid högskolan. En professur som skulle kombineras med tjänsten som föreståndare för nyinstiftade Socialinstitutet.

Den person som var först med att axla denna dubbla roll var Gösta Bagge. Bagge hade varit stadsfullmäktig i Stockholm sedan många år och var specialist på socialvetenskap, det ingick i hans professur. Gösta Bagge hade haft tillfälle att personligen konstatera behovet av specialutbildning på dessa områden. 

 

Socialinstitutet blir Socialhögskolan

År 1964 ersattes beteckningen Socialinstitut av Socialhögskola. Andra förändringar var att den sociala metodiken blev ett eget ämne, studiepraktiken förlängdes och hela utbildningen förlängdes med nästan ett helt år. Socionomexamen kom i nivå med en akademisk grundexamen och samtliga ämnen byggdes upp efter universitetsmönster.

 

Utbildningen växer

1970 flyttade Socialhögskolan ut till Frescati och vid läsåret 1970/71 tog man in 240 studerande på sociala linjen. Det var 60 personer fler än året innan. Totalt fanns nu sex socialhögskolor i landet med ett årligt intag på 1 300 studerande.  

1974 tillsattes en arbetsgrupp för översyn av den sociala linjens utbildning (SLU). Resultatet av utredningen resulterade år 1977 i ett beslut om att ämnet socialt arbete skulle byggas upp och en ny studieordning införas. Tidigare ämnesspecifika ämnen ersattes med detta tvärvetenskapliga ämne där bland annat psykologi, sociologi, social metodik, socialpolitik och socialrätt ingick. Syftet var att åstadkomma en bättre arbetsfältsankytning och samtidigt en anknytning till forskarutbildning. 

 

En del av Stockholms universitet

Detta år, 1977, blev socialhögskolan en del av Stockholms universitet. Institutionen för socionomutbildning – Socialhögskolan blev den nya benämningen. 

En professur i socialt arbete inrättades 1978 och innehavaren av den första professuren i Stockholm blev Hans Berglind, tidigare universitetslektor i sociologi vid Socialhögskolan. 

I slutet av 1990-talet flyttade institutionen från Frescati till Sveaplan, i norra delen av Stockholms innerstad. Sedan dess har man huserat i ett kulturskyddat funkishus som ursprungligen var flickläroverk på 1930-talet. Här har många studenter blivit socionomer och doktorander blivit doktorer genom åren.

 

Landets största socionomutbildning

Socionomprogrammet är idag en av Stockholms universitets mest sökta utbildningar. Varje läsår antas närmare 450 studenter, vilket också gör det till landets största socionomutbildning. Institutionen står för en bred kunskap i socialt arbete med stark koppling till framstående forskning. Studenter får löpande ta del av den absolut senaste kunskapen inom det sociala arbetets olika kärnområden.

Institutionen för socialt arbete erbjuder också ett flertal utbildningar på avancerad nivå – ett masterprogram i socialt arbete, en psykoterapiutbildning och ett stort antal fristående kurser.

 

Nytt kapitel i institutionens historia

Inför höstterminen 2021 inleds ett nytt kapitel i institutionens historia. Detta i och med flytten till ett helt nytt campusområde vid Albano. En nybyggd och fräsch miljö med moderna undervisningslokaler, närhet till Frescati och större kontaktytor med andra institutioner är något att se fram emot. 

Källa: Häftet Socialhögskolan 60 år

På denna sida