Om oss

Institutionen för socialt arbete ingår i den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vi är en stor institution med omkring 100 anställda och fler än 1 000 studenter.

I socialt arbete studeras sociala problem och åtgärder för att lösa dessa, liksom problemens orsaker och konsekvenser på samhälls-, grupp- och individnivå. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som introducerades som akademisk disciplin 1977.

Vid institutionen finns bred kunskap i socialt arbete med stark koppling till framstående forskning. Våra studenter får löpande ta del av den absolut senaste kunskapen inom det sociala arbetets olika kärnområden.

Läs mer om vår forskning här

Vårt socionomprogram är en av Stockholms universitets mest sökta utbildningar. Varje läsår antas närmare 450 studenter, vilket också gör det till landets största socionomutbildning.

 

Institutionen för socialt arbete erbjuder en rad utbildningar inom området. Den största är socionomprogrammet, en grundutbildning som leder till socionomexamen. Vi erbjuder också utbildning i socialt arbete på avancerad nivå samt utbildning inom psykoterapi, både på grundläggande och avancerad nivå.

Läs mer om våra utbildningar här

 

Våra forskare och lärare arbetar med ett brett fält av det sociala arbetet. Här nedan hittar du länkar till sidor som har information om institutionens kunnande inom olika delar av det sociala arbetet.

Överst på sidan hittar du en beskrivning av vad som ingår i forskningsområdet. Därefter kommer en lista över vilka forskare som är verksamma inom området. Längre ner på sidan hittar du vilka forskargrupper som arbetar inom området, och ännu längre ner en lista över vilka forskningsprojekt som finns på området. Om du är ute efter en specifik fråga kan det vara bra att gå till forskningsprojekten, eftersom du där kan ta reda på vilka av alla forskare om arbetar med just detta. 

Barn och unga

Fattigdom, försörjning och ekonomiskt bistånd

Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning

Substansbruk och missbruk

Våld i nära relationer

Åldrande och äldreomsorg

 

 

Institutionen för socialt arbete har ett nyhetsbrev med nyheter från institutionen om aktuell forskning, kalendarium och andra nyheter.

Nyhetsbrevet planeras att ges ut ett par gånger per termin och landar direkt i din inkorg om du anmäler dig

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling [länk]

 

 

Visste du att det som idag är institutionen för socialt arbete grundades för över 100 år sedan? Här kan du läsa mer om vår historia.

Om oss och vår historia 

 
Bandet spelar vid 101-årsjubileet.
Bandet spelar vid 101-årsjubileet. Foto: Ingrid Tinglöf

"Hundra år av socialt arbete" är den jubileumsskrift som togs fram i samband med 101-årsjubileet (vi var tvungna att skjuta på firandet ett år på grund av pandemin).

Läs boken online:

Hundra år av socialt arbete (pdf) (1937 Kb)

Här medverkar

Jan Jönsson

Gudrun Schyman

Sven Hessle

Alain Topor

Katarina Piuva

Tommy Lundström

Marie Sallnäs

 

Hösten 2021 flyttade vi till nybyggda campus Albano med moderna undervisningslokaler och mer utrymme för studenterna. Institutionens arbetsrum finns i hus 2, plan 3.

Läs mer om Campus Albano här

Hitta till oss

På denna sida