Kontakt

Alla mottagningstider är inställda tillsvidare. Studievägledarna, studierektor, VFU-samordnare och internationell koordinator nås via e-post, telefon eller Zoom.

 

Studievägledare

Studievägledning
 

Kursadministratörer

Kursadministratör termin 1-3, fristående kurser på grundnivå och psykoterapiutbildning
Kursadministratör termin 4-5 samt uppdragsutbildning
Kursadministratörtermin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå
VFU-samordnare
 

Tentamensadministration

Tentamensadministration
 

Studierektorer

Studierektor grundutbildningen
Administrativ studierektor
Studierektor avancerad nivå
Studierektor psykoterapiutbildningen
Studierektor forskarutbildningen
 

Prefekt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
 

Lärare och övrig personal

Vi är många som arbetar vid institutionen för socialt arbete. Här hittar du oss i bokstavsordning.

Gå till vår fullständiga kontaktlista

På denna sida