"Jag har fått en ny vakenhet vad gäller olika gruppers utsatthet i samhället"

Möt Filippa Olli Johansson, student på socionomprogrammets sjunde termin. Hennes bästa tips till nya studenter är att ta vara på sin utbildning och våga diskutera, fråga och framför allt närvara! 

 

Filippa Olli Johansson, student vid socionomprogrammet Foto: Privat
Foto: Privat

Hej Filippa, varför vill du bli socionom?

– Jag vill jobba i direktkontakt med en social verklighet och inte blunda mig igenom livet! Jag hade läst socialantropologi och andra kurser som fokuserar på människa, samhälle, kultur och välfärd. Då det kan kännas osäkert och ensamt att knåpa ihop sin egen kandidatexamen lockades jag av ett "färdigt" upplägg med tydlig koppling till ett praktiskt arbetsliv och som inkluderade en VFU-period. Därför valde jag socionomprogrammet.

Vad är det bästa med socionomprogrammet på Stockholms universitet? 

– För mig har socionomprogrammet varit ett sätt att hitta fram till en "vakenhet" vad gäller samhällets institutioner och olika grupper utsatthet. Det har också varit fint att lära känna människor som också vill diskutera stora frågor som kön, klass och socialpolitik. Det har varit både fina och utmanande diskussioner!

Vad vill du jobba med efter examen? 

– Jag vill testa allt möjligt! Jag hade min verksamhetsförlagda utbildning på en familjecentral och fick testa olika former av förebyggande socialt arbete. Det var så roligt! Det kändes befriande att få börja i den änden, med en stark grundtro på människors (och barns) inneboende resurser och förmågor.

Vad skulle du ge för råd till en blivande socionomstudent? 

– Ibland är det lätt att tappa hoppet på att den "praktiska verkligheten" finns där när akademin med allt vad den innebär känns överväldigande. Men den finns där! Jag har märkt att de studenter som ägnar sig åt socialt arbete vid sidan av studierna (ideellt eller betalt) har ett lugn över sig. De har en tro på att arbetet som socionom faktiskt innebär att arbeta människobehandlade. Mitt tips är därför att testa att arbeta lite under sommaren eller under en termin som inte är så hektisk.

Är det något annat du vill tillägga? 

– Ta vara på din utbildning och våga diskutera, fråga och framför allt närvara! Allt blir så mycket roligare när du investerar i din studietid. Under utbildningen har jag också träffat så många fina människor i alla åldrar.

På denna sida