Studera hos oss

Är du intresserad av sociala frågor? Vill du ge hjälp och stöd till människor i utsatta situationer? Då kan ämnet socialt arbete vara något för dig. Socialt arbete handlar om sociala problem, dess konsekvenser och möjliga lösningar.

Damon Hatefi, student vid socionomprogrammet Foto: Privat
Damon Hatefi, student vid socionomprogrammet Foto: Privat

Visste du att vårt socionomprogram är en av Stockholms universitets mest sökta utbildningar? Varje läsår antas närmare 450 studenter, vilket också gör det till landets största socionomutbildning.

Hos oss får du bred kunskap i socialt arbete med stark koppling till framstående forskning. Som student får du löpande ta del av den absolut senaste kunskapen inom det sociala arbetets olika kärnområden.

Tack vare goda kontakter med det omgivande samhället sker praktiska moment som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och olika studiebesök i en mycket dynamisk miljö.

Vi erbjuder också ett flertal utbildningar på avancerad nivå – ett masterprogram i socialt arbete, en psykoterapiutbildning och ett stort antal fristående kurser.

Läs mer om våra kurser och program

För dig som är ny student hos oss

 

Möt våra studenter

Studenter vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Är du nyfiken på hur det är att studera vid Institutionen för socialt arbete? Två av våra drygt 1 000 studenter är Damon Hatefi och Filippa Olli Johansson vid socionomprogrammet. Läs våra intervjuer med dem här nedan.

 

Möt Filippa Olli Johansson, student på socionomprogrammets sjunde termin. Hennes bästa tips är att ta vara på sin utbildning och våga diskutera, fråga och framför allt närvara! 

Filippa Olli Johansson, student vid socionomprogrammet Foto: Privat

Foto: Privat

Hej Filippa, varför vill du bli socionom? 

– Jag vill jobba i direktkontakt med en social verklighet och inte blunda mig igenom livet! Jag hade läst socialantropologi och andra kurser som fokuserar på människa, samhälle, kultur och välfärd. Då det kan kännas osäkert och ensamt att knåpa ihop sin egen kandidatexamen lockades jag av ett "färdigt" upplägg med tydlig koppling till ett praktiskt arbetsliv och som inkluderade en VFU-period. Därför valde jag socionomprogrammet.

Vad är det bästa med socionomprogrammet på Stockholms universitet? 

– För mig har socionomprogrammet varit ett sätt att hitta fram till en "vakenhet" vad gäller samhällets institutioner och olika grupper utsatthet. Det har också varit fint att lära känna människor som också vill diskutera stora frågor som kön, klass och socialpolitik. Det har varit både fina och utmanande diskussioner!

Läs hela intervjun med Filippa genom att klicka på länken här nedan:

"Jag har fått en ny vakenhet vad gäller olika gruppers utsatthet i samhället

 

Damon Hatefi läser sin femte termin på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. Det han uppskattar mest med utbildningen är dess bredd med ämnen som sociologi, psykologi och juridik.

Damon Hatefi, student vid socionomprogrammet
Foto: Privat

Hej Damon, hur skulle du beskriva socialt arbete?
– Enkelt uttryckt är socialt arbete att hjälpa människor på olika sätt i samhället. Det kan vara barn och ungdomar men också vuxna och äldre.

Varför valde du socionomprogrammet vid Stockholms universitet?
– Jag har ett stort intresse för utsatta grupper och individer i samhället och såg socionomprogrammet som den bästa vägen att kunna nå ut till dessa. Det var en bredare utbildning som passade just mina intresseområden, nämligen sociala problem på såväl individ- och gruppnivå som på samhälls- och strukturnivå.

Vad är det bästa med socionomprogrammet?
– Det är att man har bredden som spets. Man pluggar allt från sociologi till psykologi men också en hel del juridik. Och det är det jag gillar med det här programmet – att man inte är så otroligt nischad. Man kan alltså lära sig lite av allt och det flyter sedan vidare in i arbetslivet.

 

 

Stark koppling till forskning

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs både nationellt och internationellt framstående forskning inom det sociala arbetets olika kärnområden. Våra kurser och utbildningar uppdateras kontinuerligt med de senaste forskningsrönen. Som student vid institutionen kommer du därför att få ta del av den absolut senaste kunskapen.

Läs mer om vår forskning här

 

Väljer du att studera vid institutionen för socialt arbete får du aktiva forskare som lärare. Här nedan hittar du intervjuer med två av dem – Eva Samuelsson och Alain Topor.

Eva Samuelsson. Fotograf: Niklas Björling
Eva Samuelsson är fil. doktor i socialt arbete. 
 
Foto: Niklas Björling

Hej Eva, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde och vad du undervisar i?

– Jag forskar främst om problem med alkohol, narkotika och spel om pengar – hur personer som söker hjälp upplever den vård de erbjuds och hur det sociala arbetet kan organiseras på ett bättre sätt. Min undervisning sker framför allt på termin 5 när studenterna är ute på en 13 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Jag håller även i samtalsövningar där studenterna får utveckla sina färdigheter i att hålla utforskande samtal och ge feedback till varandra.  

Vad är det bästa med att undervisa på institutionen för socialt arbete?

– Att få följa studenternas utveckling är det bästa med att undervisa. Många känner en osäkerhet inför VFU:n och under resans gång händer det väldigt mycket med studenterna. De kommer tillbaka med en större säkerhet i sin yrkesroll. Det är oerhört spännande att få vara del av.

Läs hela intervjun med Eva genom att klicka på länken här nedan:

"Det bästa med att undervisa är att följa studenternas utveckling"

 

Alain Topor. Foto: Eva Dalin
Alain Topor. Foto: Eva Dalin

Hej Alain, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde samt vilka ämnen du undervisar i?

– Min undervisning fokuserar på gränstrakten mellan socialt arbete och psykiatri, men har en tydlig socialvetenskaplig inriktning. Vi problematiserar det medicinska perspektivet på psykiska problem och diskuterar sociala perspektiv på problemens uppkomst och utveckling. Vi tar även upp faktorer som främjar återhämtningsprocesser..
 
Vad är det bästa med att undervisa på institutionen för socialt arbete?

– Många studenter är öppna för att tänka utanför boxen och har ett engagemang i sina studier. Det gäller även många kolleger som bidragit till utvecklingen av socialpolitiken i Sverige.
 
För vem passar ämnet socialt arbete tycker du?

– Det viktigaste är en vilja att hjälpa människor och att se deras problem i ett större sammanhang. Att förändringar kan ske på en individuell nivå, men även på den socialpolitiska nivån.
 

Att engagera sig frivilligt inom socialt arbete kan ge värdefulla erfarenheter


Vad ger det en att studera socialt arbete?

– Studierna ger studenterna en möjlighet att utveckla sina kunskaper i skärningspunkten mellan individen och samhället. 
 
Har du något tips till den som vill studera socialt arbete?

– Sök dig till Institutionen för socialt arbete, men tänk även på hur du skulle kunna engagera dig frivilligt inom detta fält. Det finns många organisationer som är verksamma i Sverige och där de behöver frivilliga krafter, vilket kan ge dig värdefulla erfarenheter.

 

Albano - en unik utbildnings- och forskningsmiljö

Albanotrappan. Foto: Ingmarie Andersson

Mellan 1996 - 2021 låg institutionen för socialt arbete i ett kulturskyddat funkishus vid Sveaplan. 

Nu finns vi i nybyggda campus Albano med moderna undervisningslokaler och mer utrymme för studenterna. Institutionens anställda har sina kontor på plan tre i hus 2 i Albano.

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö

 

Vanliga frågor och svar

Student vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Vad krävs för att komma in på utbildningen och vad kan du egentligen jobba med som socionom? Svaren hittar du här nedan.

 

 

Studier i socialt arbete kan leda dig till en mängd intressanta yrken, inom många olika områden av samhället. Här har vi samlat vanliga frågor från studenter som funderar på att börja studera socialt arbete.

Karriär och arbetsmarknad - vanliga frågor från studenter

 

För att kunna komma in på utbildningen behöver du ha studerat på gymnasiet eller liknande med goda betyg. Det gäller utbildning på alla nivåer – grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning.

Behörighet och antagning - allmän information och antagningsstatistik 

Behörighet och antagning - vanliga frågor från studenter

Ansökan om byte av studieort/ansökan om antagning till senare del av program kan inte skickas direkt till utbildningsinstitutionen.

Vill du byta till socionomutbildningen vid Stockholms universitet, så söker du in till socionomprogrammet vid Stockholms universitet via www.antagning.se

Den som blir antagen ansöker sedan om tillgodoräknande av tidigare studier, det vill säga tillgodoräknande av de kurser som lästs vid ett annat lärosätes socionomprogram. 

De olika studieorternas utbildningsstruktur skiljer sig åt, vilket innebär att en övergång mellan lärosäten inte är möjlig utan vissa kompletteringar av kurser. Det går därför ytterst sällan att 'hoppa in' på den termin (2, 3, 4 etc) som man skulle ha börjat på om man inte bytt studieort. Istället utformas en individuell studieplan utifrån vilka delkursen man inte kan tillgodoräkna utifrån de tidigare studierna. De tidigare studierna måste i en sammanvägning motsvara innehållet och kursmålen i någon av de delkurser/kurser som finns inom socionomprogrammet på Stockholms universitet för att kunna tillgodoräknas.

Vi gör inga förhandsbedömningar av vad du kan tänkas få tillgodoräkna dig, utan du får inkomma med en ansökan efter att du blivit antagen till socionomprogrammet hos oss.

Vill du ha en socionomexamen behöver du gå socionomprogrammet. Det går inte att komplettera en kandidatexamen i ett annat ämne med kurser för att erhålla en socionomexamen vid Stockholms universitet. Socionomprogrammet har en bunden studiegång och kurserna i programmet kan inte läsas som fristående kurser.

Läs mer om socionomprogrammet vid Stockholms universitet

Ibland får vi kära återseenden från de som läst utbildningen för länge sedan, men som aldrig blev färdig. Är det möjligt att läsa färdigt kurser och få en socionomexamen?

Socionomutbildningen har sett olika ut genom åren, vilket betyder att utbildningen du en gång gick kanske inte längre finns kvar. I vissa fall har examensrätten upphört, så som för Sociala linjen och Socionomlinjen med studieordningar innan 2007, där utbildningen skulle ha varit slutförd senast 30 juni 2015.

Om du inte slutfört din utbildning från dessa ”linjer” eller från de sociala omsorgsprogrammen bör du kontakta studievägledarna på Institutionen för socialt arbete för mer information. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

I viss utsträckning kan du ha möjlighet att efter ett ”Återupptagande av studier” , studera efter en individuell studieplan och få en examen enligt utbildningsplan för Socionomprogrammet (med studieordning efter 2007).

Läs mer om återupptagande av studier

 

Kontakt

Studievägledning
På denna sida