Distansundervisning huvudregel fram till 31 oktober

Uppdaterat 2021-05-20. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU fram till 31 oktober.

Den 15 april förlängde rektor gällande beslut om distansundervisning till och med den 31 oktober. Beslutet innebär att fysisk undervisning inte får omfatta mer än åtta personer samt att salstentamen inte får ges fram till detta datum. Rektors beslut kan komma att ändras om regeringen ändrar nu gällande regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Med anledning av rektors beslut har ledningsgruppen på vår egen institution fattat beslutet att distansundervisning som huvudregel på vår egen institution kommer att förlängas till 31 oktober 2021. Detta innebär att höstterminen HT21 kommer att inledas på samma sätt som innevarande termin. 

Få mer information från Stockholms universitet om covid-19

 

Under vistelse i universitets lokaler skall studenter och personal noga följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas i lokalerna samtidigt varför de som kan studera eller arbeta hemma eller på annan plats ska göra det.

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal, även kurser som planeras ha undervisning på plats kan komma att ha distansundervisning istället, beroende på smittläget!

 

Undervisningen planeras ske på distans under första halvan av höstterminen 2021.  I den mån regering och rektor reviderar gällande beslut, kommer vi att behandla ett sådant scenario i kollegiet innan nytt beslut fattas avseende undervisningen på vår institution.

 

Kontakt

 

Studievägledare

Studievägledning
VFU-samordnare
På denna sida