Examination självständiga examensarbeten V23

Examinationsseminarierna för självständiga examensarbeten är offentliga. Här finner du schemat för de seminarier som kommer att äga rum under vårterminen 2023.

Ett examinationsseminarium tar ca 45 minuter. Först presenteras en sammanfattning av uppsatsen av en opponent, och därefter följer diskussion av uppsatsen. Du har som deltagare på seminariet möjlighet att själv ställa frågor till författarna. 

Examinationsseminarium självständiga examensarbeten socionomprogrammet V23. Period 1 /TiA (99 Kb)

Examinationsseminarium självständiga examensarbeten socionomprogrammet V23. Period 2 /TiA (116 Kb)

På denna sida