Våra utbildningar

Institutionen för socialt arbete erbjuder en rad utbildningar inom området. Den största är socionomprogrammet, en grundutbildning som leder till socionomexamen. Vi erbjuder också utbildning i socialt arbete på avancerad nivå samt utbildning inom psykoterapi, både på grundläggande och avancerad nivå. Därtill har vi även ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdskuratorer.

Sök bland våra utbildningar

Här nedan finner du övergripande information om våra olika utbildningar, med länkar till den digitala utbildningskatalogen. I den hittar du mer detaljerad information om de olika kurserna och programmen.

Du som är registrerad student på en kurs hittar kursinformation via lärplattformen Athena.

 

Socionomutbildning

Studenter vid dator. Foto: Scott Graham på Unsplash

De flesta studenter vid institutionen utbildar sig till socionomer. Vårt socionomprogram ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och under utbildningen läser du en rad olika ämnen. Du kan också fördjupa dig inom områden du väljer själv under utbildningens gång. 

För dig med utländsk utbildning på kandidatnivå inom socialt arbete finns kompletteringsutbildning som leder till en svensk socionomexamen.

Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som är användbar inom många olika områden i välfärdssektorn. Framför allt kommer du att studera socialt arbete, men också ämnen som är viktiga för det sociala arbetet – exempelvis sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. I utbildningen ingår även kurser om hur du forskar inom socialt arbete.

Kurserna och delkurserna inom socionomprogrammet ges inte som fristående kurser, eftersom socionomprogrammet har en bunden studiegång där kurserna bygger på varandra.

Du kan läsa mer om socionomprogrammet i den digitala kurskatalogen. Här kan du också läsa om vad det krävs för att du ska få fortsätta från en termin till nästa. 

Läs om socionomprogrammet i kurskatalogen

Kurser som ingår i socionomprogrammet

I slutet av utbildningen kan du fördjupa dig utifrån dina egna intressen, genom att gå specialinriktade kurser på avancerad nivå.

Översikt fristående kurser, avancerad nivå

Du som går socionomprogrammet kommer att göra en del av din utbildning inom praktiskt socialt arbete. Det är under termin 5 som du gör det, då du under handledning får prova på någon del av socionomernas breda arbetsfält. Vi planerar din verksamhetsförlagda utbildning individuellt och den kan göras i privat, offentlig eller frivillig regi. Du kan också göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands. 

Mer information om den verksamhetsförlagda utbildningen

 

 

Kompletteringsutbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete. Den kompletterande socionomutbildningen består av fyra terminers heltidsstudier och leder till en socionomexamen.

Mer information och hur du ansöker

 

Vidareutbildning i socialt arbete

Foto: Henrik Berglund/Familjen
Foto: Henrik Berglund/Familjen

Om du vill vidareutbilda dig i socialt arbete kan du välja mellan att gå enstaka kurser eller ett helt program. Kurserna vänder sig till dig som redan har en grundläggande utbildning i socialt arbete och vill fördjupa dig inom något område.

Vi har även utbildning för dig som ska arbeta som handledare för våra studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Masterprogrammet i socialt arbete riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av sociala frågor. Programmet bygger på ett brett utbud av valbara kurser med fokus på aktuell forskning. Du kommer att få del av de senaste forskningsrönen inom just dina intresseområden vilka kan användas som underlag i ditt arbete eller framtida forskarstudier.

Läs mer om masterprogrammet (SOCBO)

Är du antagen till Masterprogrammet i socialt arbete 120 hp, ska du själv söka kurser inom programmet varje termin på antagning.se Du söker således själv vilka kurser och hur många kurser du vill läsa nästkommande termin.

Sista ansökningsdag till programmet är runt den 15 april. Programmet startar endast på höstterminen.

  1. Gå till antagning.se.
  2. Logga in.
  3. Skriv in kurskoden till den kurs du skall söka i fältet "Sök utbildningar".
  4. Masterstudenter måste välja "inom program" i rullgardinsmenyn, det är det som ger dig förtur till kursen.
  5. Klicka på Välj. Kursen läggs då till ”Valda utbildningar”.
  6. Välj fliken ”Mina sidor”. Där hittar du dina valda kurser.
  7. När du gjort inställningen under respektive kurs som du söker, välj ”Skicka” längst ner på sidan
  8. Klart.

Observera att val till termin 7 görs inte på antagning.se, utan via ett lokalt formulär som tillhandahålls av kursadministratören.

Fristående kurser

Genom att läsa fristående kurser kan du fortbilda dig inom olika specialiserade områden inom det sociala arbetet. Syftet med de fristående kurserna är inte att utbilda socialarbetare utan att tjäna som komplement till andra utbildningar eller som vidareutbildning för yrkesverksamma inom området.

Översikt fristående kurser, avancerad nivå

Läs mer om våra kurser på engelska

Handledningsmetodik för VFU-handledare

 

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Foto: StartupStockPhotos från Pixabay

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vänder sig till dig som har en socionomexamen eller motsvarande (se behörighetskrav nedan). Arbetslivserfarenhet från människovårdande yrke samt relevant vidareutbildning bedöms meriterande vid antagning.

Mer information om hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

 

Utbildning i psykoterapi

Foto: Henrik Berglund/Familjen
Foto: Henrik Berglund/Familjen

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda två utbildningar i psykoterapi. Vi har dels en grundläggande utbildning i psykoterapi, som riktar sig till dig som idag är socionom. För dig som redan har en grundläggande utbildning i psykoterapi och som därtill har arbetat som psykoterapeut, finns ett psykoterapeutprogram. Programmet vänder sig särskilt till dig som har en socionomexamen som grundprofession och utgår ifrån det sociala arbetet som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete. 

Grundläggande utbildning i psykoterapi (60 hp). Den riktar sig till dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Kursen är planerad att ges nästa gång höstterminen 2024, och kan då sökas under våren 2024 via antagning.se. Kom ihåg att även fylla i blankett gällande meritförteckning samt intyg om arbetssituation (se under rubriken "Behörighetskrav för utbildningen och ansökningsförfarande" under länken nedan).

Mer information om Grundläggande utbildning i psykoterapi

 

Psykoterapeutprogram i socialt arbete (90 hp). Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som har en grundläggande akademisk utbildning med inriktning på människovårdande yrke och en grundläggande utbildning i psykoterapi om 45/60 hp, samt därefter arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Nästa utbildningsstart hösten 2024. Ansökan sker via antagning.se under våren 2024. Kom ihåg att även skicka in en separat meritförteckning till Institutionen för socialt arbete, då den ligger till grund för urvalet (klicka på länken nedan och se vidare under rubriken "Hur du söker utbildningen"). 

Mer information om Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

 

Forskarutbildning

Lagerkransar och diplom för doktorsexamen. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Att gå en forskarutbildning är början på ett spännande yrkesliv, där du får ägna dig åt att utveckla kunskapen inom det sociala arbetets fält. Forskningsområdet socialt arbete innefattar analys av dels orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen, etc., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Det omfattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området.

 

Nationella forskarskolan i socialt arbete

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)* är ett nätverk där 15 svenska universitet ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Läs mer om Nationella forskarskolan i socialt arbete

 

Uppdragsutbildning

Ulrika Engström. Foto: Eva Dalin
Ulrika Engström. Foto: Rickard Kilström

Uppdragsutbildning vid Stockholms universitet vänder sig till statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer. Uppdraget ska gälla personalutbildning och i vissa fall utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. Det är alltid företaget eller organisationen som beställer och betalar uppdragsutbildning för sina medarbetare, inte den enskilda kursdeltagaren.

Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren.

Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och efter att ha godkänts på kursen får deltagarna akademiska poäng.

Välkommen att kontakta oss! Kontaktperson för uppdragsutbildning är Ulrika Engström (ulrika.engstrom@socarb.su.se)

Hur kan en uppdragsutbildning se ut?

Sök bland våra utbildningar