Flerspråkiga strategier för informationssökning hos elever som skriver på spanska

Webbinarium

Datum: tisdag 18 januari 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Fil.dr Kent Fredholm vid Karlstads universitet gästade Institutionen för ämnesdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för ämnesdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Kent Fredholm

Högre seminarium - tisdag 18 januari 2021

Flerspråkiga strategier för informationssökning hos elever som skriver på spanska

Kent Fredholm är fil.dr i pedagogiskt arbete och romanska språk vid Karlstads universitet.

 

Abstract

I tidigare studier av språkstuderandes hantering av nätbaserade resurser under skrivande på ett målspråk har fokus legat på tvåspråkiga studerande, ofta med engelska som L2. I min avhandling Genvägar, omvägar och irrvägar (Fredholm, 2021) har jag studerat hur svenska gymnasieelever - merparten med svenska som L1, engelska som L2 och spanska som L3 - använder maskinöversättning och andra nätbaserade resurser. Jag har funnit en komplex blandning av sökstrategier där rena ordsökningar sällan omfattar enbart rent lexikal information, utan också inbegriper morfologi och syntax. Under seminariet ger jag exempel på dessa strategier. Jag fokuserar på de elever som i sökandet efter lexikomorf använder alla sina språk.