Ny bok lyfter fram kunskapsutbyte mellan lärare och forskare

Hur kan en forskarskola för språklärare se ut? I en ny antologi delar tio lärare med sig av sin forskning om lärande, undervisning och bedömning av språk. Alla har de deltagit i en nationell forskarskola i de främmande språkens didaktik, FRAM.

Bokomslaget för den nya antologin

Stockholm University Press pratar med huvudredaktören för boken, Camilla Bardel, som är professor i moderna språk vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet:

Vad är forskarskolan FRAM och varför ville ni ge ut den här boken?

FRAM var en lic-forskarskola för yrkesverksamma lärare i engelska och moderna språk. Forskarskolan finansierades av Vetenskapsrådet och syftade till att bygga upp skolans kunskapsbas genom att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan. Forskarskolor av detta slag är unika engångsföreteelser. Vi som ledde FRAM ville dokumentera och sprida information om hur forskarskolan var upplagd, vilka huvudsakliga områden man forskade inom och vilka resultat som uppnåddes.

Berätta om den nya bokserien Language and Literature in Education och hur den här första boken i serien passar in.

Bokserien vill vara en arena för publikationer om språk och litteratur i relation till lärande. Det språk- och litteraturdidaktiska fältet är mycket brett och inkluderar undervisning av språk och lärande av språk, i språkämnen såväl som i andra skolämnen. Vi intresserar oss både för talat och skrivet språk, och för litteraturens och andra mediers roll i sammanhanget. Fältet omfattar också lärande i andra utbildningskontexter än skolan och dessutom alla åldrar, naturligtvis. Då tematiken är utbildningsvetenskaplig torde serien vara av hög relevans för lärare och andra aktörer inom skolans värld. Den här boken representerar området främmande språk och tar upp frågor om lärande, undervisning och bedömning av språklig kompetens. Här är det ju forskande lärare som författat kapitlen, vilket ger denna första volym i serien en intressant samverkansprofil.

Camilla Bardel
Camilla Bardel är professor vid Institutionen för språkdidaktik, SU. Foto: Pier Angelo Sassola

Vad är den största utmaningen för språklärare idag?

Olika attityder till språk och flerspråkighet, motivation och digitalisering är aktuella problemområden som också fokuseras i de olika studierna i den här boken.

Är det problematiskt med digital inlärning vid språkundervisning?

Digitaliseringen innebär stora möjligheter men vi behöver alla förstå mer kring hur elever och lärare kan använda digitala resurser för att dessa ska stödja och främja språklärande på bästa sätt.

Vilket är det viktigaste resultatet av forskarskolan FRAM?

Att alla tio deltagare genomförde utbildningen i tid och med glans, och att alla gått vidare på olika sätt i sina karriärer.

Läs boken nu!

Forskarskolan FRAM - lärare forskar i de främmande språkens didaktik är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner, men går också att köpa i tryckt format från svenska och internationella bokhandlare på nätet som t.ex. Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. All information finns på bokens webbsida.

Publicerat den 10 maj 2021 på Stockholm University Press Blog