Ny sommarkurs för språklärare om distansundervisningens möjligheter

I sommar ger Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet en kurs för dig som är språklärare och vill lära dig mer om digital undervisning. Kursen ges på distans och du läser på halvfart under hela sommaren.

Pojke interagerar med lärare online
Foto: olinchuk/Mostphotos

Att bedriva fjärr- eller distansundervisning innebär speciella utmaningar. När lärare och elever inte kan träffas ändras förutsättningarna för såväl interaktion som undervisning och lärande. I språkundervisningen blir det extra tydligt - hur kan läraren nu ge eleverna möjlighet till språkutvecklande interaktion i tal och skrift?

Få nya perspektiv

Institutionen för språkdidaktik ger i år en helt ny sommarkurs för verksamma språklärare. Vi vänder oss både till dig som redan undervisar på distans och vill fördjupa dina kunskaper och till dig som är nyfiken och vill veta mer. Även lärarstudenter kan ha nytta av att gå kursen - den vidgar perspektiven och ger en inblick i undervisningsformer som i framtiden kommer att få allt större betydelse.

Tanken med kursen är att ge ordentligt med utrymme för att utveckla, problematisera och diskutera olika typer av aktiviteter för fjärr- och distansundervisning i språk. Deltagarna läser texter och tittar på inspelat material som de sedan på olika sätt behandlar enskilt och i diskussionsforum.

Sommarkurs: Fjärr- och distansundervisning i språk, 7.5 hp

Se kursupplägg och schema

Lär dig om lagar och regler

Kurslärarna Una Cunningham och Tore Nilsson har erfarenhet av fjärr- och distansundervisning i språk på olika sätt. Una har också forskat om de pedagogiska, kognitiva och sociala utmaningar som det innebär.

- I sommarkursen kommer vi att diskutera vad forskningen säger om hur digital undervisning påverkar elevernas engagemang och delaktighet, och lärarens roll i det hela. Vi kommer också att gå igenom de lagar och regler som finns kring fjärr- och distansundervisning i det svenska skolväsendet, berättar de båda lärarna.

Tore Nilsson och Una Cunningham är kurslärare på den nya sommarkursen.
Tore Nilsson och Una Cunningham vid Institutionen för språkdidaktik startar en ny sommarkurs om fjärr- och distansundervisning i skolans språkämnen. Foto: Annika Forslund/Stockholms universitet
 

Vad är skillnaden mellan fjärr och distans?

  • Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.
  • Distansundervisning har inga krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs.
  • Hybridundervisning innebär att man undervisar två grupper samtidigt där den ena är på plats fysiskt och den andra är med digitalt.
  • Närundervisning är den "traditionella" undervisningsform där lärare och alla elever befinner sig samtidigt i ett rum.

Läs mer på Skolverkets webb