På spaning bland fjolårets kapitelböcker

Universitetslektor Katarina Rejman vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, anlitades som gästskribent och gästföreläsare vid Svenska barnboksinstitutets Bokprovning 2021. Ta del av hennes spaningar om kategorin kapitelböcker för 6-9-åringar.

Svenska barnboksinstitutets logga för evenemanget Bokprovning

Ett av Svenska barnboksinstitutets största evenemang är den årliga Bokprovningen, där analyser och statistik över föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker presenteras. Särskilda gästskribenter anlitas för att läsa, analysera och hålla föreläsningar.

Inför Bokprovning 2021 fick lärarutbildaren och forskaren Katarina Rejman frågan om hon ville ta sig an kapitelböckerna, den kategori böcker som riktar sig till barn i åldern 6-9 år. Katarina, som är litteraturdidaktiker med ett stort intresse för skönlitterär läsning i skolan, tackade glatt ja till uppdraget och snart hade hon 369 kapitelböcker på sitt bord. Hon satte igång att läsa.

- Under tiden tänkte jag både ett och två varv på hur jag skulle beskriva den här gruppen av böcker som jag fått mig tilldelad, berättar Katarina Rejman. Det är en bred och spretig kategori med allt från korta och enkla berättelser till avancerade romaner med komplicerad berättarstruktur. Jag bollade tankar och idéer med Svenska barnboksinstitutet och resultatet blev att jag pekar på två linjer inom kategorin: mer didaktiskt inriktade böcker och böcker som kräver en estetisk läsning.

Det är en tydlig trend att de förenklade och lättlästa böckerna blir fler och fler och Katarina funderar på varför:

- Böcker som riktar sig till 6-9-åringar behöver till viss del anpassas till nybörjarläsaren, men nu ökar även andelen tunna och enkla böcker för äldre barn. Kan det vara en reaktion på de senaste årens rapporter om bristande läsförmåga och minskat läsintresse hos svenska barn och ungdomar?

I sitt bidrag till Bokprovning 2021 menar Katarina Rejman att ett ensidigt fokus på läsförståelse riskerar att motverka den estetiska läsupplevelsen. Det i sin tur kan hindra både läsutveckling och lusten att läsa.

Är det lätta lätt och det svåra svårt?
En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker

Gästskribent och gästföreläsare: Katarina Rejman

Läs Svenska barnboksinstitutets dokumentation från Bokprovning 2021

Läs TT:s intervju med Katarina: Lättläst främjar inte alltid läslust mest

Lyssna till Katarina Rejmans föreläsning, som filmades av UR Samtiden:

Om bokprovningen

 • Bokprovningen har genomförts varje år sedan mitten av 1990-talet. Syftet är att se till hela utgivningen och bredden i den.
 • Utgivningen delas in i olika kategorier:
  - Bilderböcker (för barn upp till sex år)
  - Kapitelböcker (för åldern sex till nio år)
  - Mellanåldersböcker (för barn och ungdomar mellan nio och tolv år)
  - Ungdomsböcker (från cirka tolv år)

Om Katarina Rejman

 • Katarina Rejman är lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
 • Hon har tidigare verkat i Finland som modersmålslärare i svenska på högstadiet, som rektor för en högstadieskola, som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen samt som lärarutbildare vid Åbo Akademi.
 • Hennes forskningsintresse rör litteraturläsning i skolan, svenskämnets olika gestaltningar, läs- och skrivundervisning och andra frågor som rör undervisning och lärande i svenskämnet.