Samtal om språkdidaktisk forskning i öppen onlinekurs

Nu finns det en öppen nätbaserad utbildning för språklärare som vill bekanta sig med språkdidaktisk forskning. Una Cunningham och Tore Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik har startat läsecirkeln CIRCLE.

Glada lärare står på rad och håller om varandra.
Foto: fauxels/Pexels

När Stockholms universitet förra året utlyste rektorsmedel för öppen nätbaserad utbildning fick Una Cunningham och Tore Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik en idé. De visste att det kan vara svårt för språklärare ute i skolorna att ta del av språkdidaktisk forskning, då de varken har tillgång till universitetsbibliotek eller handledning. Det kändes därför angeläget att på något sätt hjälpa dessa lärare att bekanta sig med forskning som har relevans för deras språkundervisning.

Samtal kring språkdidaktisk forskning

Una Cunningham och Tore Nilsson beviljades medel och nu finns den öppna onlinekursen CIRCLE (Current inquiry and research conversations in language education). Kursen har ett flexibelt upplägg med olika moduler där språklärare bjuds in till samtal kring språkdidaktisk forskning. Att kursen är öppen betyder att vem som helst får vara med - det finns inga förkunskapskrav, ingen avgift, ingen examination eller betyg.

- För att kunna nå så många som möjligt kör vi CIRCLE som en läsecirkel på engelska, och hoppas att lärare i många länder vill vara med i en eller flera av modulerna, säger Una Cunningham, och fortsätter:

- Vi har valt att behandla några särskilt viktiga frågor, såsom grammatikens plats i språkundervisningen och huruvida man under lektionerna bör använda elevernas första språk eller endast målspråket. Vi vet att dessa frågor ofta orsakar problem när språklärare diskuterar didaktiska dilemman.

Moduler som öppen resurs

CIRCLE innehåller totalt nio moduler - de fyra första har redan publicerats och resterande fem kommer till hösten. Materialet från modulerna ligger sedan kvar som en öppen resurs för andra lärare eller lärarlag som vill skapa sin egen forskningsläsecirkel.

I varje modul erbjuds även ett onlineseminarium där diskussioner förs kring just den modulens huvudämne.

Ungdomar som studerar tillsammans.
Foto: cottonbro/Pexels

CIRCLE - en öppen onlinekurs med nio moduler

circle.blogs.dsv.su.se

Varje modul erbjuder fritt tillgängliga forskningsartiklar, studiefrågor för att stötta och fokusera läsningen, en intervju med en eller ett par kända forskare eller en videoföreläsning, ett diskussionsforum samt ett onlineseminarium.
 

Vårens moduler:

Grammar teaching - when? why? how?

Teaching speaking

Target language only?

Teaching fluency


Höstens preliminära moduler: Language learning beyond the classroom, Multimodality and language learning, Willingness to communicate, Vocabulary development och Teaching listening.