Examen

Grattis! Nu är du klar med din utbildning och får snart börja arbeta som lärare. Men först måste du ansöka om ett examensbevis och ta ut din lärarlegitimation.

När du är klar med din lärarutbildning och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om examensbevis. Det gör du via Stockholms universitets examensenhet.

Läs här hur du ansöker om examen

För att få ut en lärarlegitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen. Innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation. Du ansöker om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läs här hur du ansöker om lärarlegitimation

Du som är antagen och har slutfört ett lärarprogram enligt utbildningsplan uppfyller examenskraven för det programmet.

Läs här om examensregler för lärarexamina

 

Ta en examen i språkdidaktik

Institutionen för språkdidaktik ger inget kandidatprogram, men du kan bygga din egen kandidatexamen genom att läsa våra fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå.

Fristående kurser i språkdidaktik

Inom Stockholms universitets masterprogram i språkvetenskap kan du läsa till en magister- eller masterexamen i olika ämnesinriktningar. Institutionen för språkdidaktik ansvarar för inriktningen mot språkdidaktik och är delaktig i inriktningen mot svenska som andraspråk.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik 
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk

För dig som började studera inom huvudområdet HT 2016 eller senare gäller Stockholms universitets lokala examensbeskrivningar.

  • För en kandidatexamen i språkdidaktik ska du ha fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 med successiv fördjupning inom språkdidaktik.
  • För en magisterexamen i språkdidaktik ska du ha fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 30 med fördjupning inom språkdidaktik. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • För en masterexamen i språkdidaktik ska du ha fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 60 med fördjupning inom språkdidaktik. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Läs här hur du ansöker om examen

Läs här vad som gäller för dig som började studera VT 2016 eller tidigare

 

Magisterpromotion

Magisterpromotionen är en examensceremoni för att fira studenter som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet. Högtiden hålls en gång per termin. En inbjudan skickas till dig som har ansökt om examensbevis.

Läs här om magisterpromotionen

På denna sida