Självständigt arbete

I din lärarutbildning ingår det att skriva två självständiga arbeten. Du som väljer att skriva vid Institutionen för språkdidaktik förväntas göra språkdidaktiska studier. Det är svårt att skriva ett självständigt arbete, men hjälp och stöd finns att få.

Student sliter sitt hår i ett bibliotek.
Foto: Jasminko Ibrakovic/Mostphotos

Självständigt arbete är en obligatorisk del i en lärarexamen. Under din lärarutbildning skriver du två självständiga arbeten, ett på grundnivå och ett på avancerat nivå.

När du skriver ditt självständiga arbete vid Institutionen för språkdidaktik förväntas du göra en språkdidaktisk studie. Det innebär att din studie på något sätt har relevans för undervisningen i svenska och/eller engelska. Du som studerar till grundlärare kan dock inte skriva ett arbete om undervisning i svenska som andraspråk eller specialpedagogik.

Tre viktiga val

När du skriver ett självständigt arbete ska du göra några viktiga val:

  1. Tema
  2. Forskningsingång
  3. Datainsamlingsmetod

Den här triangeln illustrerar vilka valmöjligheter du har när du skriver ditt självständiga arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Figur som illustrerar valmöjligheter för att skriva självständigt arbete.

Genom att först välja ett tema, och sedan välja en ingång, och därefter slå fast en eller flera datainsamlingsmetoder för din studie, har du skapat en stomme för ditt självständiga arbete. Utifrån de val du gjort formulerar du sedan ett syfte i samråd med din handledare.

Om du är intresserad av grammatik kan det till exempel bli så här:

  1. Du väljer att skriva om grammatikdidaktik i engelska eller svenska.
  2. Du bestämmer vilken ingång din studie ska ha - kanske väljer du att fokusera på läromedel?
  3. Du kommer då att göra en textanalys, som alltså är din metod. Eventuellt kombinerar du detta med en intervju, där du diskuterar det undersökta läromedlet med en eller flera lärare och elever.

Samskrivning av självständigt arbete

Du kan skriva ditt självständiga arbete själv eller tillsammans med en studiekamrat. Om du skriver i par med någon ska ni var och en dokumentera och redovisa era enskilda arbetsprocesser och vid examinationen är ni i lika grad ansvariga för alla delar av arbetet.

Riktlinjer för samskrivning av självständigt arbete vid ISD (281 Kb)

Det är svårt att skriva ett självständigt arbete. Det kräver att du förstår komplicerade akademiska begrepp och att du är kreativ nog att komma på ett ämne, samt att du orkar ta dig i mål i tid. Men hjälp finns att få!

I universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan träffar du Katarina Rejman och Ylva Falk, som i många år var handledare och examinatorer för självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik. I poddavsnittet Kom igång med uppsatsen diskuterar de vad det innebär att skriva ett självständigt arbete. I podden medverkar även bibliotekarien Emil Erixon, som tipsar om hur du kan söka och värdera källor.

För att lyssna klickar du på startpilen uppe i vänstra hörnet:

Självständigt arbete förutsätter att du arbetar rätt så självständigt. Du får förstås stöd i form av undervisning, handledning och kurslitteratur med mera, men när du sitter själv och skriver kan du ha stor nytta av följande tips och resurssidor.

Hjälp med att hitta litteratur och tidigare forskning

Universitetsbibliotekets guider är bra:

Sök vetenskapliga artiklar 

Söka, värdera och referera vetenskapligt 

Tre sökvägar 

Stöd för det akademiska skrivandet

Studie- och språkverkstaden har en del att erbjuda:

Guide till akademiskt skrivande 

Studie- och språkverkstadens evenemang 

Så skriver du uppsats 

Tips på hur du formulerar dig på ett precist och akademiskt sätt

Karolinska institutets frasbank med användbara uttryckssätt kan vara till ovärderlig hjälp:

Frasbanken med metatext

Svar på frågor om referensteknik och APA

Universitetsbiblioteket har en guide till att skriva uppsats och hur du värderar och refererar till olika källor:

Söka, värdera och referera vetenskapligt

Karolinska institutet har en guide för referenser enligt APA. Du klickar i vad det är du vill referera till och får sedan exempel på hur den referensen ska se ut:

Referensguide för APA

På Youtube hittar du en kort introduktion till referenshantering enligt APA-modellen:

Tips för referenser utifrån APA-stilen

Kungliga bibliotekets databas Libris kan användas för att skapa referenser enligt olika referenssystem (inklusive APA):

LIBRIS

På denna sida