Studiegångar för ämneslärare i språk, gymnasieskolan

Du som ska bli ämneslärare i språk på gymnasiet studerar i fem år. Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2017. Du som började studera innan dess följer en äldre studiegång.

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring din utbildning, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden. Det betyder att vi planerar och samordnar dina studier med de andra ämnesinstitutionerna.

Om du ligger efter i dina studier eller har haft studieuppehåll ska du kontakta vår studievägledare. Tillsammans planerar ni för dina fortsatta studier.

Kontaktuppgifter till ISD:s studievägledare


Studiegång för antagna fr.o.m. HT 2017

Den aktuella studiegången för dig som ska bli ämneslärare i språk på gymnasiet finns på din programsida i utbildningskatalogen. Varje ämneskombination har en egen programsida och där kan du se vilka kurser du läser varje termin (scrolla ner till avsnittet Programöversikt).

Programsidor för ämneslärarprogrammet inriktning språk, gymnasieskolan:

Engelska, Franska Svenska som andraspråk, Engelska
Engelska, Geografi Svenska som andraspråk, Franska
Engelska, Historia Svenska som andraspråk, Geografi
Engelska, Matematik Svenska som andraspråk, Historia
Engelska, Religionskunskap Svenska som andraspråk, Matematik
Engelska, Spanska Svenska som andraspråk, Religionskunskap
Engelska, Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk, Spanska
Engelska, Tyska Svenska som andraspråk, Tyska
   
Svenska, Engelska Spanska, Engelska
Svenska, Franska Spanska, Matematik
Svenska, Geografi Spanska, Svenska som andraspråk
Svenska, Historia  
Svenska, Matematik  
Svenska, Religionskunskap  
Svenska, Spanska  
Svenska, Svenska som andraspråk  
Svenska, Tyska  

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

Denna studiegång håller på att fasas ut och studenter som antogs vårterminen 2017 är nu inne på termin 9. Se nedan vilka kurser du läser varje termin.

Termin 1-8 i den här tidigare studiegången har fasats ut. De flesta kurserna från dessa terminer ges inte längre, men du kan alltid söka efter gamla kursplaner i Stockholms universitets planarkiv.

Termin 1 - Ämne 1 (1-30 hp)
Kurser: ENGE01, NSN110, CTL101.

Termin 2 - UVK och VFU I
Kurser: UCG01K, US150A, DIG01K, USVFÄ1, NSNK03.

Termin 3 - Ämne 1 (31-60 hp)
Kurser: EN02GS, ES2LP1, NSN220, USSV2B.

Termin 4 - Ämne 1 (61-90 hp)
Kurser: EN03GY, ES3LPA, NSGY31, CTL300.

Termin 5 - UVK och VFU II
Kurser: US250A, USVFÄ2, UB207A, FI100L.

Termin 6 - Ämne 2 (1-30 hp)
Kurser: ENGE01, FR1LP2, GE2016, HIÄ101, IT130B, MM2001, RKVG11, ES1LP2, SVL110, CTL101, TYA1IS.

Termin 7 - Ämne 2 (31-60 hp)
Kurser: ENGEL2, FR2LP2, GE4017, HIÄ203, IT2LP1, RKVG12, ES2LP1, SVL120, USS22B-USSV2B, TYA2IS.

Termin 8 - Ämne 2 (61-90 hp) inkl. Självständigt arbete (GN)
Kurser: ENGE32, FR3LP2, GE5026-GE6017, HIÄ300, IT3LP1, MM5020-MM5021-MM5023-MM6004, RKVG13, ES3LP1, CTL302, TYA3IS.

Termin 9 läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och gör din sista VFU. På den länkade kurssidan finns schema, litteraturlista och kontaktuppgifter:

Specialpedagogik, 7.5 hp (UQ003K) 
Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp (JUL105) 
Verksamhetsförlagd utbildning III, 16 hp (USVFÄ3) 
Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp (UCA22K)

Termin 10 läser du sista terminen av ditt förstaämne, samt skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå. På den länkade kurssidan finns schema, litteraturlista och kontaktuppgifter:

Engelska IV inklusive självständigt arbete, 30 hp (EN04GY) 
Spanska IV, 30 hp (ES4LP1) 
Svenska IV, 30 hp (NSÄA40) 
Svenska IV, med litterär inriktning, 30 hp (LVÄA40) 

Svenska som andraspråk IV, 15 hp (USSV4B) 
Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV, 15 hp (USSX4B) 

På denna sida