Under utbildningen

Är Institutionen för språkdidaktik (ISD) din programansvariga eller kursgivande institution? Här får du råd och stöd och information om vad som gäller när du studerar hos oss.

Nu är du igång med dina studier och förhoppningsvis trivs du bra. I det hektiska studielivet behöver du hela tiden ha koll på vad som händer och vad som förväntas av dig. På den här sidan har vi samlat sådan information som underlättar din studietid, både för dig och för oss.

Kom ihåg att registrera dig

Webbregistreringen inför HT 2021 är öppen 10-17 augusti.

Registrera dig i Ladok


 

Webbaserad undervisning

Student använder sin laptop

I höst öppnar Stockholms universitet stegvis upp igen efter coronapandemin. Vid Institutionen för språkdidaktik har vi webbaserad undervisning fram till sista oktober.

Fortsatt webbaserad undervisning i höst

Råd till dig som pluggar hemma

Installera och logga in i Zoom

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när din kurs startar.

Logga in i Athena

 

Kurssidor med scheman

I Stockholms universitets utbildningskatalog har varje kurs en egen sida med information. På kurssidan hittar du schema, kursplan och litteraturlista. Där finns även kontaktuppgifter till utbildningsadministratör, studievägledare och kursansvarig lärare.

Sök på kurskod eller kursnamn i utbildningskatalogen.

Hitta din kurssida


 

Din studiegång

När du går ett program vid Institutionen för språkdidaktik följer du en särskild studiegång. Dina kurser ges vid flera olika institutioner och du läser dem i en viss ordning. I din studiegång kan du se vilka kurser du läser varje termin.

Du som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 studerar i fyra år. Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2017, du som började studera innan dess behöver planera dina studier tillsammans med vår studievägledare. Hösten 2021 startar även en ny profil för teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Studiegångar för grundlärare F-3

Du som ska bli ämneslärare i språk i årskurs 7-9 studerar i fyra år. Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2018, du som började studera innan dess behöver planera dina studier tillsammans med vår studievägledare.

Studiegångar för ämneslärare i språk, årskurs 7-9 

Du som ska bli ämneslärare i språk på gymnasiet studerar i fem år. Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2017, du som började studera innan dess följer en äldre studiegång.

Studiegångar för ämneslärare i språk, gymnasieskolan

Hösten 2011 startade nya lärarprogram vid Stockholms universitet. Du som antogs till en lärarutbildning innan dess och ännu har kurser kvar att läsa bör snarast kontakta en studievägledare för att planera dina studier.

För att få en lärarexamen måste du ha klarat av samtliga kurser enligt din studiegång senast 30 juni 2023.

Institutionen för språkdidaktik ansvarade för följande inriktningar i de tidigare lärarutbildningarna:

 • Svenska/svenska som andraspråk F-6
 • Svenska/svenska som andraspråk 5-9
 • Svenska/svenska som andraspråk 7-9/gy
 • Engelska F-6
 • Engelska 5-9/gy
 • Spanska 6-9/gy
 • SFI, grundläggande vux, språk, samhällskunskap

Du som vill ta en master i språkdidaktik läser en sammanhängande tvåårig utbildning på hel- eller halvfart. Den aktuella studiegången finns på programsidan i utbildningskatalogen. Där kan du se vilken kurs du läser varje termin.

Programsidan för masterprogrammet i språkdiaktik

 

Dina rättigheter och skyldigheter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter som kan påverka dina studier. Här nedan kan du se vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik i olika situationer. För att allt ska fungera så smidigt som möjligt vill vi att du följer de särskilda anvisningarna under varje rubrik.

Om du har blivit underkänd på ett prov två gånger i rad kan du ansöka om att få en annan examinator. Du ansöker på särskild blankett och motiverar varför du vill byta examinator.

Så här ansöker du om ny examinator

Du kan få dispens från förkunskapskraven för en kurs om vi bedömer att du kan klara kursen ändå. Vi ger bara dispens i undantagsfall, men bedömer varje ansökan individuellt.

Så här ansöker du om dispens

Varje student och anställd vid Stockholms universitet har ett ansvar för att vi har en jämlik studie- och arbetsplats där alla känner sig välkomna. Vid Institutionen för språkdidaktik arbetar vi kontinuerligt med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor i våra utbildningar.

Läs mer om vårt jämlikhetsarbete

Alla studenter vid Stockholms universitet ska kunna studera på lika villkor. Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Gör det i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din lärare om vilket stöd du behöver.

Så här ansöker du om särskilt pedagogiskt stöd

Du som tänker avbryta dina studier måste anmäla det till din institution. Om du tar ett studieavbrott betyder det att du har avsagt dig din utbildningsplats och måste söka in på nytt för att börja studera igen.

Så här anmäler du ditt studieavbrott

Om du till exempel ska vara föräldraledig eller blir sjukskriven måste du ansöka om att få ta ett studieuppehåll. Du behåller då din utbildningsplats, men när du kommer tillbaka är det inte säkert att du får plats på den kurs som du vill läsa.

Så här ansöker du om studieuppehåll

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare studier, men det är inte säkert att en tillgodoräkning gör din utbildning kortare. Det kan dessutom innebära att du får luckor i din studiegång.

Så här ansöker du om tillgodoräknande

Validering för tillgodoräknande

Efter ett studieuppehåll måste du i god tid anmäla att du tänker börja studera igen.

Så här anmäler du att du vill återuppta dina studier

 

Självständigt arbete

Stressad student sliter sitt hår i ett bibliotek.

I din lärarutbildning ingår det att skriva två självständiga arbeten. Du som väljer att skriva vid Institutionen för språkdidaktik förväntas göra språkdidaktiska studier. Det är svårt att skriva ett självständigt arbete, men hjälp och stöd finns att få.

Läs om vad det innebär att skriva självständigt arbete

Om du kopierar någon annans text utan att hänvisa till källan kan du bli avstängd från universitetet. Institutionen för språkdidaktik anmäler alla misstänkta fall av plagiat och fusk.

Läs här vad som gäller kring plagiat och fusk

 

Tentamen

Studenter som skriver tentamen.

Det är viktigt att en examination är rättssäker och att alla inblandade följer de föreskrifter som finns. Innan du skriver en tentamen vid Institutionen för språkdidaktik vill vi därför att du läser igenom vilka rutiner och regler som gäller hos oss.

Så här går det till att skriva tentamen


 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Lärarstudent leder en klassgenomgång under sin VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Under din VFU praktiserar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Allt du behöver veta om VFU

För dig som ska göra din första VFU:

Grundlärare F-3

Info inför VFU I (F-3) HT21 (2177 Kb)

Ämneslärare i språk

Info inför VFU I (ämneslärare) HT21 (2188 Kb)

För dig som har VFU under coronapandemin

 • VFU-kurserna vid Institutionen för språkdidaktik genomförs som planerat.
 • Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens för att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. Tänk på att vara ute i god tid med din dispensansökan. Kontakta din studievägledare för mer information och ansökningsblankett: studievagledare@isd.su.se.

Frågor och svar om VFU i coronatider

De allra flesta genomför VFU under pandemin


 

Påverka din utbildning

Engagerade studenter

Vid Institutionen för språkdidaktik ser vi gärna att studenterna är engagerade i sin utbildning och vi är glada för att det finns ett aktivt studentråd. Vill du också kunna påverka din utbildning? Ta kontakt med studentrådets styrelse!

Engagera dig i ISD:s studentråd

Lärarprogrammen som ges vid Institutionen för språkdidaktik ska hålla hög kvalitet och våra studenter ska känna sig nöjda. I programråden arbetar vi kontinuerligt med att utvärdera och förbättra våra utbildningar.
Läs mer om programråden för lärarutbildningarna

Studentrepresentant i programrådet för grundlärare F-3

Studentrepresentanter i programrådet för ämneslärare i språk

Institutionsstyrelsen (IS) är högsta beslutande organ vid Institutionen för språkdidaktik. Där behandlas bland annat frågor som gäller kursplaner och kurslitteratur.
Läs mer om institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens studentrepresentanter 

Studentrepresentanterna till programråd och institutionsstyrelse väljs av Stockholms universitets studentkår genom studentråden. Arvode utgår med 120 kronor/timme.

Föreningen Lärarstudenternas logga

Att vara del av en gemenskap med andra studenter kan betyda mycket för hur du klarar dina studier. Föreningen Lärarstudenterna (LäS) finns för alla lärarstudenter vid Stockholms universitet. Ni pluggar tillsammans, umgås och gör livet lite rikare för varandra.

Bli medlem i LäS

Följ LäS på Facebook

Humanistiska föreningens logga

Humanistiska föreningen (HumF) är fakultetsföreningen för dig som läser ett humanistiskt ämne vid Stockholms universitet. Medlemmarna håller det studiesociala livet på campus levande och skapar sammanhang där studenter kan träffas utanför klassrummen.

Bli medlem i HumF

Följ HumF på Facebook

 

Kontakt

Stämningsfull sommarbild

Sommar 2021

Från midsommar fram till mitten av augusti är det semestertider. På våra utbildningssidor hittar du svar på dina frågor inför höstterminen:

För dig som är ny student

För dig som redan studerar hos oss

 • Om du har frågor om undervisningen eller ditt schema så kontaktar du din lärare. Kontaktuppgifter finns på din kurssida.
 • Din tentamen får du digitalt via e-post, vid frågor om det kontakta tentamen@isd.su.se.
 • Din utbildningsadministratör kan svara på frågor om betygsrapporteringar och studieavbrott.
 • Din studievägledare kan hjälpa dig med studieplanering, studieuppehåll eller särskilt pedagogiskt stöd.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Utbildningsadministration - grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
Utbildningsadministration - grundlärare 4-6
Utbildningsadministration - ämneslärare inriktning språk, KPU (samt ULV/VAL)
Utbildningsadministration - fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
Utbildningsadministration - sva (kurspaketen), Lärarlyftet, uppdragsutbildning
Studievägledning - grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN
Studievägledning - ämneslärare inriktning språk
Studievägledning - sva (kurspaketen)
På denna sida