Våra utbildningar

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bli grundlärare för skolans yngsta elever eller ämneslärare i språk för de äldsta. Du som redan är lärare kan fördjupa eller komplettera dina kunskaper. Alla våra kurser bygger på ny forskning och beprövad erfarenhet.

Sök bland våra utbildningar

Möter du flerspråkiga barn i förskolan?

Nu kan du lära dig mer om flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Sök kursen Flerspråkighet i förskolan, som ges på kvartsfart under två terminer.

Förskolebarn som leker. Foto: Taras Yakovyn/Mostphotos

Förskolan har ett viktigt uppdrag i att ge flerspråkiga barn möjlighet att använda och utveckla alla sina språk, inklusive svenskan. Kursen Flerspråkighet i förskolan (15 hp) vänder sig främst till dig som dagligen arbetar med flerspråkiga förskolebarn, men även till förskolechefer och rektorer. Anmäl dig senast 15 april.

Läs mer om kursen

Kan du teckenspråk och vill bli lärare?

I höst startar vi en ny grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Anmäl dig senast 15 april.

Som profilstudent läser du tillsammans med andra studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, men du har extra seminarier med fokus på teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Efter examen är du behörig att undervisa både i specialskolan för döva och hörselnedsatta och i grundskolan.

Läs mer om den nya utbildningen

 

Bli grundlärare för de yngsta

Lärare med elever i förskoleklass

Som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 träffar du barn som är nyfikna och vill lära sig nya saker. Du inspirerar dem och lägger grunden till deras fortsatta lärande. När du läser till grundlärare studerar du på heltid i fyra år.

Hösten 2021 startar Institutionen för språkdidaktik en ny grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Läs här om att bli grundlärare


 

Bli ämneslärare i språk

Tjej och kille på högstadiet som samarbetar i klassrummet

Som ämneslärare i språk arbetar du med ungdomar i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du blir en viktig person för deras utveckling mot vuxenlivet. Du undervisar i två språk eller kombinerar ett språk med ett annat ämne.

Du som redan har tillräckliga och relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i tre terminer.

Läs här om att bli ämneslärare


 

Fördjupa dina kunskaper

Lärare pratar med elever i klassrummet

Vid Institutionen för språkdidaktik ligger utbildningsfokus på den språkdidaktiska kompetensen. Hos oss kan du fördjupa eller komplettera dina kunskaper inom läs- och skrivundervisning, språkdidaktik och andraspråksundervisning.

Läs här om ämnet språkdidaktik

Läs här om ämnet svenska som andraspråk

Ta en master i språkdidaktik

Stockholms universitet erbjuder ett masterprogram i språkvetenskap. Det är en sammanhängande tvåårig utbildning med olika inriktningar. För dig som vill lära dig mer om språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv finns inriktningen språkdidaktik. Den startar varje hösttermin och kan läsas på hel- eller halvfart.

Läs här om masterprogrammet i språkdidaktik

Fler vägar in är ett nationellt projekt som ska skapa alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare. Genom att läsa enstaka korta kurser kan du känna efter ifall lärarutbildningarna är något för dig. Vid Institutionen för språkdidaktik ger vi Fler vägar in-kurser i engelsk språkdidaktik.

Läs här om Fler vägar in

Äldre utländska studenter.
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Har du en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne? Då kan du bli behörig att undervisa genom att gå Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Vid Institutionen för språkdidkatik ger vi flera ULV-kurser inom ämnet språkdidaktik.

Läs här om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning för dig som är verksam lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Vid Institutionen för språkdidkatik ger vi flera VAL-kurser inom ämnet språkdidaktik.

Läs här om Vidareutbildning av lärare (VAL)

Genom Lärarlyftet kan du öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna. Institutionen för språkdidaktik ger en lärarlyftskurs i svenska som andraspråk för lärare i sfi.

Läs här om Lärarlyftet

 

Forska inom språkdidaktik

Ung man studerar i ett bibliotek

Institutionen för språkdidaktik har forskarutbildning inom huvudområdet språkdidaktik. Våra kurser på forskarnivå riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade studenter.

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar